Dergiler

D
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi

Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi
Eurasian Business & Economics Journal

Bankacılar Dergisi

Bankacılar Dergisi
Bankacılar

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar
Journal of BRSA Banking and Financial Markets

EKEV Akademi Dergisi

EKEV Akademi Dergisi
EKEV Akademi

İşletme Araştırmaları Dergisi

İşletme Araştırmaları Dergisi
Journal of Business Research-Turk

İzmir İktisat Dergisi

İzmir İktisat Dergisi
İzmir Journal of Economics

LogForum

LogForum
LogForum

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi
The Journal of Accounting and Finance

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Journal of Management and Economics Research