Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

D

Dergiler

Ulusal Hakemli Dergi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Akademik Turizm ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Akademik Turizm ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Atatürk İletişim Dergisi

Atatürk İletişim Dergisi

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar

Bankacılar Dergisi

Bankacılar Dergisi

EKEV Akademi Dergisi

EKEV Akademi Dergisi

Journal of Entrepreneurship and Innovation Management

Journal of Entrepreneurship and Innovation Management

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

Yönetim Bilimleri Dergisi

Yönetim Bilimleri Dergisi

İzmir İktisat Dergisi

İzmir İktisat Dergisi

İşletme Araştırmaları Dergisi

İşletme Araştırmaları Dergisi

Uluslararası Hakemli Dergi

Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi

Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi

Decision Making: Applications in Management and Engineering

Decision Making: Applications in Management and Engineering

Eurasian Economic Review

Eurasian Economic Review

International Journal of Humanities and Social Science

International Journal of Humanities and Social Science

International Journal of Logistics Systems and Management

International Journal of Logistics Systems and Management

International Journal of Management and Decision Making

International Journal of Management and Decision Making

Istanbul Business Research

Istanbul Business Research

Istanbul Management Journal

Istanbul Management Journal

Journal of Economics, Finance and Accounting

Journal of Economics, Finance and Accounting

Journal of Logistics Management

Journal of Logistics Management

LogForum

LogForum

Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications

Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

The Journal of Open Source Software

The Journal of Open Source Software

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi