Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

Y

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Önder, E., Yıldırım, B. F. (2014). "VIKOR Method for Ranking Logistic Villages in Turkey". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 12 (23), 293-314. http://dx.doi.org/10.11611/JMER236