Özgeçmiş

Eğitim • Mesleki Deneyim • İdari Görevler • Akademik Görevler
Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Son güncelleme: 17 Temmuz 2021


İyi insan ol; fakat bunu kanıtlamak için vakit harcama.
~ T. S. Eliot

Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

1985 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesinde tamamladı. Lisans öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde 2008 yılında tamamladı. Aynı yıl Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı 1912 Sayılı Zile Tarım Kredi Kooperatifinde göreve başladı. Aynı yıl Hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak Devlet Üniversitesi TÜRTEP programında Endüstri Mühendisliği lisans öğrenimine başladı. 2009 yılında Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2010 yılında Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında başladığı İşletme yüksek lisans öğrenimini, “Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı İle Proje Değerlendirme Kriterlerinin Önceliklendirilmesi: Kalkınma Ajansı Örneği” isimli yüksek lisans tezini hazırlayarak 2012 yılında tamamladı. 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca Doktora öğrenimi için İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalına atandı. 2015 yılında görevinden istifa ederek İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesine Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Sayısal Yöntemler Bilim Dalı doktora programında hazırladığı "Fuzzy ve Grey COPRAS Yöntemleri İle Çok Kriterli Karar Verme Uygulaması" başlıklı tez çalışmasını tamamlayarak Dr. ünvanını aldı. Halen İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi'nde  Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmakta, Uluslararası Hakemli Alphanumeric dergisinde Editör olarak görev yapmaktadır. Dr. Sultan Kuzu Yıldırım ile evlidir.

Eğitim


 • İstanbul Üniversitesi

  Doktora

  İstanbul Üniversitesi
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  İşletme Anabilim Dalı - Sayısal Yöntemler Bilim Dalı
  2013-2016

 • Kafkas Üniversitesi

  Yüksek Lisans

  Kafkas Üniversitesi
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  İşletme Anabilim Dalı
  2010-2012

 • Dokuz Eylül Üniversitesi

  Lisans

  Dokuz Eylül Üniversitesi
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  İşletme Bölümü
  2003-2008

 • Anadolu Üniversitesi

  Lisans

  Anadolu Üniversitesi
  İktisat Fakültesi
  Maliye Bölümü
  2004-2008

 • Hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak Devlet Üniversitesi

  Lisans

  Hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak Devlet Üniversitesi
  Bilişim Teknolojileri ve Mühendislik Fakültesi
  Endüstri Mühendisliği Bölümü
  2008-

Mesleki Deneyim


 • İstanbul Üniversitesi

  Dr. Öğretim Üyesi

  İstanbul Üniversitesi
  Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
  Ulaştırma ve Lojistik Bölümü - Ulaştırma Anabilim Dalı
  2021-

 • İstanbul Üniversitesi

  Araştırma Görevlisi Dr.

  İstanbul Üniversitesi
  Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
  Ulaştırma ve Lojistik Bölümü - Lojistik Anabilim Dalı
  2019-2021

 • İstanbul Üniversitesi

  Araştırma Görevlisi Dr.

  İstanbul Üniversitesi
  Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
  Ulaştırma ve Lojistik Bölümü
  2016-2019

 • İstanbul Üniversitesi

  Araştırma Görevlisi

  İstanbul Üniversitesi
  Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
  Ulaştırma ve Lojistik Bölümü
  2015-2016

 • İstanbul Üniversitesi

  Araştırma Görevlisi

  İstanbul Üniversitesi
  Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu
  Ulaştırma ve Lojistik Bölümü
  2015-2015

 • İstanbul Üniversitesi

  Araştırma Görevlisi

  İstanbul Üniversitesi
  İşletme Fakültesi
  Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
  2012-2015

 • Kafkas Üniversitesi

  Araştırma Görevlisi

  Kafkas Üniversitesi
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  İşletme Bölümü - Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
  2009-2012

 • Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

  Memur

  Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
  1912 Sayılı Zile
  Tarım Kredi Kooperatifi
  2008-2009

Akademik Görevler


 • Alphanumeric Journal

  Editör

  Alphanumeric Journal
  2013-

 • Journal of Transportation and Logistics

  Yönetici Editör

  Journal of Transportation and Logistics
  2016-2020

 • Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi

  Yönetici Editör

  Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi
  2011-2016

İdari Görevler


 • İstanbul Üniversitesi

  Manager - Information Systems and Web

  İstanbul Üniversitesi
  Istanbul University Press
  2020-

 • İstanbul Üniversitesi

  Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Üniversitesi
  Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
  2022-

 • İstanbul Üniversitesi

  Fakülte Kurulu Üyesi

  İstanbul Üniversitesi
  Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
  2022-

 • İstanbul Üniversitesi

  Akademik Teşvik Komisyonu Üyesi

  İstanbul Üniversitesi
  Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
  2016-

 • İstanbul Üniversitesi

  Webmaster

  İstanbul Üniversitesi
  Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
  2015-2021