Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

İ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Keskintürk, T., Yıldırım, B. F., Tüzün, Ü., Kaya, H. (2015). "Çok Noktalı Genelleştirilmiş Gezen Satıcı Problemi ve Perakende Sektöründe Bir Uygulama". İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (27), 55-75.