Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

K

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıldız, S., Yıldırım, B. F. (2011). "Kars İlinde Kaşar Ticareti Yapan Firmaların Uyguladıkları Rekabet Stratejilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma". Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (7), 147-166.