Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

A

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıldız, S., Taştan Boz, İ., Yıldırım, B. F. (2012). "Kişilik Tipi İle Olumlu Sosyal Davranış Arasındaki İlişki: Marmara Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26 (1), 215-233.