Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

A

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıldırım, B. F., Kuzu Yıldırım, S., Özdemir, M. (2016). "Bulanık VIKOR Yaklaşımı ile Mobil İşletim Sistemlerinin Değerlendirilmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (1), 79-95. http://dx.doi.org/10.5578/jss.26290