Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

P

Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıldırım, B. F., Demirci, E. (2017). "Banka Performansının TOPSIS-M Uygulaması İle Değerlendirilmesi". Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), 35-48.

Kuzu Yıldırım, S., Yıldırım, B. F. (2017). "Box-Jenkins ve Gri Tahmin Yöntemleri İle Türkiye’de Hava Yolu Ulaşım Talebinin Tahmini". Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (2), 36-49.