Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

T

The Journal of Open Source Software

Satman, M. H., Yıldırım, B. F., Kuruca, E. (2021). "JMcDM: A Julia Package for Multiple-Criteria Decision-Making Tools". The Journal of Open Source Software, 6 (65), 1-6. https://doi.org/10.21105/joss.03430