Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

K

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Kuzu Yıldırım, S., Yıldırım, B. F. (2019). "The Evaluation of Competitiveness Performance For Developing Eight Countries by Grey TOPSIS". Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (2), 70-79.