Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

J

Journal of Entrepreneurship and Innovation Management

Yıldırım, B. F., Kuzu Yıldırım, S. (2020). "Yenilikçi ve Girişimci Üniversite Endeksi Verilerinin 2012-2017 Dönem Aralığında ARAS-G Yöntemi İle Değerlendirilmesi". Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 9 (2), 166-187.