Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

Keywords

A

AHP

Air Transportation

ARAS

ARAS-G

Artificial Bee Colony Algorithm

Auditing

Automotive Sector

B

Banking Sector

Benchmark Problems

Best Worst Method

Box Jenkins Method

C

Cash Flow Ratio Analysis

Categorical Data

Cloud Storage Technology

Clustering

CoCoSo

Combinatorial Problems

Competitive Strategies

Confidence Index Calculation

COPRAS

Correlation Analysis

Credit Card

CRITIC

D

D8

Decision Problem

Demand Forecasting

E

Economic Development

Economic Performance Evaluation

EDAS

Employee Selection

F

Financal Ratio Analyses

Financial Performance Analysis

Financial Ratios

Freight Villages

Fuzzy AHP

Fuzzy COPRAS

Fuzzy Logic

Fuzzy VIKOR

G

Generalized Travelling Salesman Problem

Genetic Algorithm

Global Competitiveness Index

Grey COPRAS

Grey Entropy

Grey Model

Grey Numbers

Grey Prediction Method

Grey Relational Analysis

Grey System Theory

I

Innovative and Entrepreneurial Universities

Intuitionistic Fuzzy

Intuitionistic Fuzzy EDAS

Intuitionistic Fuzzy Group Decision Making

Intuitionistic Fuzzy TOPSIS

J

Julia

K

Kasar Cheeese

KOSGEB

L

Latin American and Caribbean Economies

Logistic Villages

Logistics Confidence Index

Logistics Industry

Logistics Management

Logistics Performance Index

M

Macro-Economic Indicators

Mahalanobis Distance

MCDM

Meta-Heuristics

Mobile Operating Systems

Mobility

MOORA

Municipal Services

N

Non-parametric Correlation

NUTS Level 2 Regions

O

Optimization

ORESTE

Outliers

P

Particle Swarm Optimization

Personnel Selection

Picture Fuzzy Sets

Project Evaluation

PROMETHEE

R

Ranking

Relative Evaluation System

Ridit Analysis

Robust Clustering

Robust TOPSIS-M

Routing

S

Satisfaction

Ship Building

Shortest Path

Social Media

Student Employment

Supplier Selection

T

Textile Sector

Third Mission

Time Series

TOPSIS

TOPSIS-G

TOPSIS-M

Tourism Destination Competitiveness/Ranking

Traveling Salesman Problem

V

VIKOR

W

WASPAS

Anahtar Kelimeler

A

AHP

ARAS

ARAS-G

B

Bağıl Değerlendirme Sistemi

Bankacılık Sektörü

Belediye Hizmetleri

Benchmark Problemleri

Box Jenkins Yöntem

Bulanık AHP

Bulanık COPRAS

Bulanık Mantık

Bulanık VIKOR

Bulut Teknolojisi

Ç

ÇKKV

C

CoCoSo

Ç

Çok Kriterli Karar Verme

C

COPRAS

CRITIC

D

D8

Denetim

Dış Ticaret

Düzey 2 Bölgeleri

E

EDAS

Ekonomik Gelişme

En Kısa Yol

F

Finansal Oran Analizi

Finansal Oranlar

Finansal Performans Analizi

Fuzzy VIKOR

G

Gemi İnşa

Genelleştirilmiş Gezgin Satıcı Problemi

Genetik Algoritma

Gezen Satıcı Problemi

Gri COPRAS

Gri Entropi

Gri İlişkisel Analiz

Gri Sayılar

Gri Sistem Teorisi

Gri Tahmin

Gri Tahmin Yöntemi

Gri TOPSIS

Güçlü Zayıf Yöntemi

H

Hava Yolu Taşımacılığı

I

IF TOPSIS

K

Karar Problemi

Kaşar Peyniri

Kategorik Veri

Kişilik Tipi

Kombinatoryel Problemler

Korelasyon Analizi

KOSGEB

Kredi Kartı

Küresel Rekabetçilik Endeksi

L

Lojistik

Lojistik Yönetimi

LPI

M

Meta-Sezgiseller

Mobil İşletim Sistemleri

Mobilite

MOORA

N

Nakit Akış Oran Analizi

O

Olumlu Sosyal Davranış

Optimizasyon

ORESTE

Otomotiv Sektörü

P

Parçacık Sürü Optimizasyonu

Personel Seçimi

Picture Bulanık Küme ve Sayılar

Proje Değerlendirme

Python

R

Rekabet Stratejileri

Ridit Analizi

Rotalama

S

Sezgisel Bulanık EDAS

Sezgisel Bulanık Grup Karar Verme

Sezgisel Bulanık Küme

Sezgisel Bulanık Sayı

Sezgisel Bulanık TOPSIS

Sınıflandırma

Sosyal Medya

T

Talep Tahmini

Taşımacılık

Tedarikçi Seçimi

Tekstil Sektörü

Test Problemi

TOPSIS

TOPSIS-M

Türkiye

Ü

Üçüncü Misyon

Üniversite

V

Veri Kütüphanesi

VIKOR

VIKOR-G

W

WASPAS

Y

Yapay Arı Kolonisi Algoritması

Yaşam Menmuniyet Araştırması

Yenilikçi ve Girişimci Üniversiteler

Z

Zaman Serisi