Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

G

Gri Sayılar

Ulusal Makale

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

Çiftci, H. N., Yıldırım, B. F. (2020). "BİST Enerji Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının İncelenmesi: Gri Sayılara Dayalı Zaman Kesiti Örneği". Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 22 (3), 384-404. https://doi.org/10.31460/mbdd.723322

Yıldırım, B. F., Kuzu Yıldırım, S. (2020). "Yenilikçi ve Girişimci Üniversite Endeksi Verilerinin 2012-2017 Dönem Aralığında ARAS-G Yöntemi İle Değerlendirilmesi". Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 9 (2), 166-187.