Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

A

AHP

Analitik Hiyerarşi Prosesi

Ulusal Makale

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

Önder, E., Yıldırım, B. F. (2014). "VIKOR Method for Ranking Logistic Villages in Turkey". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 12 (23), 293-314. http://dx.doi.org/10.11611/JMER236

Ulusal Makale

b) a bendi dışında ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale