Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

S

Social Media

Ulusal Makale

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

Adıgüzel Mercangöz, B., Özaslan Çalışkan, B. Ö., Yıldırım, B. F. (2018). "Fortune 500 Türkiye'de Yer Alan Lojistik İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanımının Analizi ve Değerlendirilmesi". İşletme Araştırmaları Dergisi, 10 (4), 1321-1341. http://dx.doi.org/10.20491/isarder.2018.576