Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

F

Finansal Oranlar

Ulusal Makale

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

Ulusal Makale

b) a bendi dışında ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

Yıldırım, B. F., Demirci, E. (2017). "Banka Performansının TOPSIS-M Uygulaması İle Değerlendirilmesi". Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), 35-48.