Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

E

Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
Emrah Önder

Uluslararası Makale

d) Bu maddenin b bendi dışında uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale.

Yıldırım, B. F., Önder, E. (2014). "Evaluating Potential Freight Villages in Istanbul Using Multi Criteria Decision Making Techniques". Journal of Logistics Management, 3 (1), 1-10. http://dx.doi.org/10.5923/j.logistics.20140301.01

Yıldırım, B. F., Hepşen, A., Önder, E. (2015). "Grey Relational Analysis Based Ranking of Latin American and Caribbean Economies". Journal of Economics, Finance and Accounting, 2 (3), 301-312. http://dx.doi.org/10.17261/Pressacademia.2015312957

Ulusal Makale

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

Önder, E., Yıldırım, B. F. (2014). "VIKOR Method for Ranking Logistic Villages in Turkey". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 12 (23), 293-314. http://dx.doi.org/10.11611/JMER236

Ulusal Makale

b) a bendi dışında ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

Önder, E., Yıldırım, B. F., Özdemir, M. (2013). "Multi Criteria Decision Making Approach for Evaluating Tourism Destinations in Turkey". Akademik Turizm ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 1-15.

Önder, E., Özdemir, M., Yıldırım, B. F. (2013). "Combinatorial Optimization Using Particle Swarm Optimization Supported Genetic Algorithm and Artificial Bee Colony Algorithm". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (6), 59-70.

Bilimsel Toplantı Faaliyeti

a) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar

Önder, E., Yıldırım, B. F., Özdemir, M. (2013). "Multi Criteria Decision Making Approach for Evaluating Tourism Destinations in Turkey". 14. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (ss. 195-195). Saraybosna, Bosna Hersek: Dumlupınar Üniversitesi

Önder, E., Özdemir, M., Yıldırım, B. F. (2013). "Combinatorial Optimization Using Artificial Bee Colony Algorithm and Particle Swarm Optimization". 14. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (ss. 192-192). Saraybosna, Bosna Hersek: Dumlupınar Üniversitesi

Kitap

d) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı

Yıldırım, B. F., (2018). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerine Giriş. Önder, E., Yıldırım, B. F. (Ed.), Sağlık Yönetiminde Karar Verme I. (1 - 10). Bursa: Dora Yayıncılık.

Koçdaş, M., Yıldırım, B. F., (2018). Tedarikçi Seçimi ve Karar Verme. Önder, E., Yıldırım, B. F. (Ed.), Sağlık Yönetiminde Karar Verme I. (291 - 316). Bursa: Dora Yayıncılık.

Sevim, E., Yıldırım, B. F., (2018). Sağlık Turizmi ve Karar Verme. Önder, E., Yıldırım, B. F. (Ed.), Sağlık Yönetiminde Karar Verme I. (341 - 374). Bursa: Dora Yayıncılık.

Yıldırım, B. F., (2014). Gri İlişkisel Analiz. Yıldırım, B. F., Önder, E. (Ed.), Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri. (229 - 244). Bursa: Dora Yayıncılık.

Dağ, S., Yıldırım, B. F., (2014). PROMETHEE. Yıldırım, B. F., Önder, E. (Ed.), Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri. (177 - 200). Bursa: Dora Yayıncılık.