Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

K

Kitaplar

Kitap

a) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap

Yıldırım, B. F., Çiftci, H. N. (2020). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Finansal Performans Analizi ve Tahmin Modeli. İstanbul: Türkmen Kitabevi.

Kitap

b) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı

Demirci, E., Yıldırım, B. F., (2020). Türkiye Katılım Bankacılığı Sektöründe Gri EDAS Yöntemi ile Finansal Performans Analizi. Öztürk, M. (Ed.), İslami İktisat ve Finans Üzerine Araştırmalar. (205 - 222). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Yıldırım, B. F., Demirci, E., (2021). Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının Sezgisel Bulanık ARAS Yöntemi ile İncelenmesi: 2016-2019 Dönem Analizi. Karabulut, Ş. (Ed.), Dünya ve Türkiye Ekonomisinin Dünü, Bugünü ve Yarını. (259 - 285). Ankara: Gazi Kitapevi.

Yıldırım, B. F., (2021). BİST Perakende Sektöründe İşlem Gören Şirketlerin Finansal Performanslarının Pisagor Bulanık TOPSIS ve Entropi Yöntemleri İle Analizi. Fendoğlu, E. (Ed.), Finans Alanında Uygulamalı Güncel Çalışmalar. (41 - 66). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Kitap

d) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı

Yıldırım, B. F., (2018). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerine Giriş. Önder, E., Yıldırım, B. F. (Ed.), Sağlık Yönetiminde Karar Verme I. (1 - 10). Bursa: Dora Yayıncılık.

Koçdaş, M., Yıldırım, B. F., (2018). Tedarikçi Seçimi ve Karar Verme. Önder, E., Yıldırım, B. F. (Ed.), Sağlık Yönetiminde Karar Verme I. (291 - 316). Bursa: Dora Yayıncılık.

Sevim, E., Yıldırım, B. F., (2018). Sağlık Turizmi ve Karar Verme. Önder, E., Yıldırım, B. F. (Ed.), Sağlık Yönetiminde Karar Verme I. (341 - 374). Bursa: Dora Yayıncılık.

Yıldırım, B. F., (2014). Gri İlişkisel Analiz. Yıldırım, B. F., Önder, E. (Ed.), Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri. (229 - 244). Bursa: Dora Yayıncılık.

Dağ, S., Yıldırım, B. F., (2014). PROMETHEE. Yıldırım, B. F., Önder, E. (Ed.), Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri. (177 - 200). Bursa: Dora Yayıncılık.