Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

U

Ulaştırma Hizmetleri Alanı Meslek Eğitim Çalıştayı

15 Ocak 2019 • İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Dünyada yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmelerin her gün bir şeyleri değiştirdiği bir ortamda, rekabetçi, yüksek katma değerli ürünler üreterek ihraç edecek bir Türkiye markası oluşturmak hedefi, ülkemizde mevcut mesleki ve teknik eğitimin nitelik, yeterlilik ve kalitesini yukarılara çekmekten geçmektedir. Bu anlamda, genç ve dinamik insan kaynağımızın çağın gerektirdiği teknolojik ve bilimsel bilgilerle donatılmasının ardından doğru kişinin doğru işe yerleştirilmesi ile birlikte, ülkemizin hedeflerine daha hızlı ulaşmak adına karşılaştırmalı bir üstünlüğe sahip olacağı açıktır. Daha güçlü, daha zengin ve daha mutlu bir ülke olabilmek için üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, İ. Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, bir başka deyişle, lojistik meslek eğitiminin ilk ve öncü kuruluşu olarak, ortak aklı harekete geçirmek, beşeri sermayemizi nasıl zenginleştirebileceğimiz konusunda istişarede bulunmak adına bir “Ulaştırma Hizmetleri Alanı Meslek Eğitim Çalıştayı” düzenliyoruz. Ahilik kurumu, esnaf birlikleri, loncalar gibi mesleki ve teknik eğitimin dünden bugüne gelen izlerini dikkate alarak, usta çırak ilişkisi çerçevesi içerisinde, lojistik anlamında iş gücü talep eden meslek birliklerinin, bu alanda eğitim yapan mesleki ve teknik liselerin öğretmen ve yöneticilerinin, meslek çalışan ve akademisyenlerinin bir araya geleceği çalıştayımızda, lojistik eğitimindeki eğitim ve gelişim modellerindeki güncel gelişmeleri, tecrübe ve yenilikçi yaklaşımları paylaşmak, eğitim ve sektör profesyonelleri arasındaki iletişim ve işbirliğini arttırmak hedefindeyiz.

Bu çerçevede, çalıştayımıza etkin katılım ve katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.