Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

2

2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi

22-23 Kasım 2018 • Sakarya

Değerli akademisyenlerimiz,

Ülkemizde yükseköğretimde kalite konusunda öncü olan Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin ev sahipliğinde, Türkiye’nin ulaştırma ve lojistik alanındaki ilk ve tek okulu olan İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile birlikte 22-23 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi’nde (ULUK 2018) yer almanız bizi mutlu edecektir.

ULUK 2018 birkaç açıdan diğer organizasyonlardan farklılaşmaktadır:

Kongrede; sektör paydaşları, alanda çalışan akademisyenler ve bölüm başkanları farklı oturumlarda bir araya geleceklerdir. Böylece sektör sorunları ve vizyonu ile akademinin birlikte sinerji ve çıktılar oluşturabileceği bir ortam sağlanacaktır.

ULUK 2018’in bir diğer özelliği de Kongre öncesi hem lojistik üreticisi hem de kullanıcısı olanlara yönelik anket çalışmasıdır. Bu çalışma ile Kongre’ye katılacak akademisyenlere çalışılabilecek konular hakkında bir vizyon vermek istiyoruz.

ULUK 2018, Akademik Teşvik açısından Kongreyi değerlendirmemektedir. Bununla birlikte Kongre’de sunum yapan ve tam metin bildirilerini ileten üç akademisyene toplam 10.000 TL ödül verilecektir.

Kongremiz misyonunu şu şekilde belirledi: “Tedarik zinciri, lojistik ve taşımacılık disiplinlerindeki araştırmaları, yenilikleri, uygulamaları, eğilimleri paylaşma ve tartışma amaçlarına yönelik olarak, akademisyenler, iş dünyası, teknoloji geliştiricileri ve politika yapıcılar arasında benzersiz ve yüksek nitelikte bir platform oluşturmak, Türkiye’nin sürdürülebilir kent içi ve ulusal taşıma-lojistik alt yapısına ve uluslararası ulaştırma koridorlarında stratejik öneme sahip olmasına katkı sağlamak, taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm sürecine destek vermek, alandaki bilginin oluşması ve korunmasını teşvik etmek için ağ kurmak ve ilgili kuruluşlarla birlikte küresel girişimlerde bulunmayı teşvik etmektir.”

Değerli katkılarınız ile birlikte sizleri aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

Saygılarımla,

Doç. Dr. Hakan Tunahan
Kongre Başkanı
Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Uluslararası Tedarik Zinciri Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı