Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

1

18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi

02-04 Mayıs 2019 • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, işletmeciliğin bütün disiplinlerini bir araya getirerek işletmecilik konusundaki gelişmeleri paylaşmayı ve ekonomik ve sosyal hayattaki öneminin farkındalığını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, kongre akademisyenlere, araştırmacılara ve öğrencilere yeni fikirleri ve güncel konuları sunma, paylaşma ve tartışma imkânı sağlayacaktır.

Kongre Konuları:

Girişimcilik ve Kobiler, İnsan Kaynakları Yönetimi, Muhasebe, Finans, Yönetim ve Organizasyon Pazarlama, Üretim Yönetimi, Sayısal Yöntemler, Örgütsel Davranış

  • Kongre yukarıdaki konuları içermekte; ancak kapsamı bu konularla sınırlı tutulmamaktadır. Araştırmacılar, başlıklar arasında yer almayan diğer işletmecilik konuları ile de kongreye katılabilirler.
  • Kongre dili Türkçe ve İngilizce'dir.
  • Kabul edilen ve sunulan bildiriler ISBN numarası alınmış online bildiri kitabında yayımlanacaktır.
  • Bildirilerin sunumu Skype üzerinden uzaktan bağlantı ile de gerçekleştirilebilir.