Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

Ö

Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Özlem Yorulmaz

Uluslararası Makale

b) Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale

Yorulmaz, Ö., Kuzu Yıldırım, S., Yıldırım, B. F. (2021). "Robust Mahalanobis Distance based TOPSIS to Evaluate the Economic Development of Provinces". Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications, 4 (2), 102-123. https://doi.org/10.31181/oresta20402102y