Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

H

Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı
Havva Nur Çiftci

Ulusal Makale

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

Bilimsel Toplantı Faaliyeti

b) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar

Çiftci, H. N., Yıldırım, B. F. (2020). "Gri Sistem Teorisi Entegrasyonu ile Finansal Performans Tahminine Yönelik bir Model Önerisi – BIST Tekstil Sektörü". 17. International Conference on Accounting (ss. 65-69). Ankara: Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim Ve Dayanışma Vakfı

Kitap

a) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap

Yıldırım, B. F., Çiftci, H. N. (2020). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Finansal Performans Analizi ve Tahmin Modeli. İstanbul: Türkmen Kitabevi.