Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

B

Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Burcu Adıgüzel Mercangöz

Uluslararası Makale

b) Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale

Yıldırım, B. F., Adıgüzel Mercangöz, B. (2020). "Evaluating the Logistics Performance of OECD Countries by Using Fuzzy AHP and ARAS-G". Eurasian Economic Review, 10, 27-45. https://doi.org/10.1007/s40822-019-00131-3

Adıgüzel Mercangöz, B., Yıldırım, B. F., Kuzu Yıldırım, S. (2020). "Time Period Based COPRAS-G Method: Application on the Logistics Performance Index". LogForum, 16 (2), 239-250. http://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.432

Ulusal Makale

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

Adıgüzel Mercangöz, B., Özaslan Çalışkan, B. Ö., Yıldırım, B. F. (2018). "Fortune 500 Türkiye'de Yer Alan Lojistik İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanımının Analizi ve Değerlendirilmesi". İşletme Araştırmaları Dergisi, 10 (4), 1321-1341. http://dx.doi.org/10.20491/isarder.2018.576

Bilimsel Toplantı Faaliyeti

b) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar

Yıldırım, B. F., Adıgüzel Mercangöz, B. (2019). "Türkiye'nin Lojistik Performansı Açısından Komşu Ülkeler ile Karşılaştırmalı Analizi". 3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi (ss. 65-65). Gaziantep: Hasan Kalyoncu Üniversitesi