Prof. Dr. Umman Tuğba Şimşek Gürsoy

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

U

Veri madenciliği tekniği büyük veri yığınları arasından anlamlı, önceden bilinmeyen ve tahmin edilemeyen yapıların keşfedilmesi için son yıllarda yaygın olarak kullanılan ve popülerolan bir konudur. Okuyucular, Veri Madenciliği teknikleri ile ilgili teorik bilgiye ulaşabilecekleri yerli ve yabancı pek çok kaynağa erişebilirler. Bu kitabımda, diğer kitaplardan farklı olarak veri madenciliği tekniklerinin perakendecilik, eğitim, medya, bankacılık, müşteri ilişkileri yönetimi, internet ve tıp gibi çeşitli sektörlere ait uygulama örneklerine yer verilmiştir. Böylece konunun somutlaşması ve daha kolay anlaşılabilir olması hedeflenmiştir.

Barkod sistemlerindeki gelişmeler, yapılan alışverişler sırasında müşteri demografik verileri ve alışveriş verilerinin kolaylıkla elde edilmesine olanak tanımıştır. Veri tabanı sistemlerinin gelişmesi, hastanede veya bankada yapılan her işlemin kolayca saklanabilmesini sağlamıştır. Yapılan telefon görüşmeleri kaydedilerek müşterilerin kimlerle ne kadar süre konuştukları tespit edilebilmektedir. Bu durum GSM şirketlerinin müşterilerine yönelik kampanyalar yapmasını sağlamıştır. Tüm bu veriler, veritabanlarından çıkarılmayı bekleyen değerli bir maden gibidir. Veri madenciliği tekniği işte bu noktada devreye girmektedir. Veri madenciliği tekniği ile, veri yığınlarında saklı olan ve önceden bilinmeyen bilgilerin elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu bilgiler elde edilirken veri setinin ...