Prof. Dr. Tuncay Can

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü

T

Lineer (Doğrusal) Cebir, temel bilimler ve sosyal bilimlerde önemli olan, bir nevi matematiğin özünü oluşturan bir kavramı ifade eder. Kitabın, konu ile ilintili diğer kitaplara olan katkısı, ele alınan konuların analizinde nedensellik ilkesinin benimsenmesi olarak açıklanabilir. Konu içerikleri sözü edilen bilimlerin hepsi için temeldir ve aynı zamanda Doğrusal Programlamanın cebirsel analizine hazırlık amacına yöneliktir. İçerikler konu ile ilgili kitaplarda standart olmamasına karşın, kitapta yer alan konular çoğu Lineer Cebir kitaplarında görülebilir. Lineer Cebir’in önemli konuları olan özdeğer, özvektör, lineer diferansiyel denklemler diğer baskıda yer alacaktır. Kitap; Lineer Cebir’in temelini, nedensellik ...

Konveks Kümeler ve Hiperdüzlemsel Eşitsizliklerin Geometrisi Doğrusal Programlama Transport ve Atama Markov Analizi Oyun Teorisi