Dr. Öğr. Üyesi Sultan Kuzu Yıldırım

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi

S

Bankacılık sektörü, mobil bankacılık verilerinin Gri Sistem Teorisi, Düzleştirme Yöntemleri ve Box-Jenkins Modelleri ile R programlama dili kullanılarak analiz edildiği kitap