Serpil Ergün Bülbül

S

Tarihsel gelişimi incelendiğinde istatistiğin önce betimleme, sonra genelleme ile sonuca varma işlevine önem veren akımların etkisinde kaldığı görülmektedir. Verilerin çözümlenmesi, olayların ortaya çıkış nedenlerinin ve aralarındaki ilişkilerin araştırılarak genellemelerde bulunulması çözümsel istatistiğin konusunu oluşturur. Bu kitapta konular, yaklaşık tek yarıyıl dönemini kapsayacak şekilde yerleştirilmiştir ve çok sayıda çözümlü probleme yer verilmiştir