Doç. Dr. Osman Halaç

O

Doç. Dr. Osman Halaç'ın "İşletmelerde Simulasyon Teknikleri" adlı kitabı Fakültemiz öğrencileri yanında diğer öğretim kurumlarının öğrencileri ve uygulama alanında çalışanların da yararlanmasına sunulmuş bulunuyor. Kantitatif yöntemler ve bu yöntemlerin işletmecilik alanına uygulanması, ülkemizdeki kısa geçmişine karşın özellikle son bir kaç yılda önemli bir gelişme göstermiştir. Nitekim bu konuda ülkemizde yapılan bilimsel toplantılar ve yayınlar bu gelişmeyi açıkça kanıtlamaktadır

Birinci cildin konuları yeniden incelemeyi zorunlu kıldı ve kitap öğretim tecrübelerime göre hazırlandı. Kitabın bazı bölümleri ilk baskıya göre anlatım açısından, konuların takdimi bakımından basitleştirildi ve bazı ilaveler yapıldı. Kitabın bu baskısında kaynak eserler belirtilerek okuyucunun temel eserlere ulaşma arzusuna yardımcı olunmasına gayret gösterildi. Kitapta sunulan her bölüm sonuna öğrencilerin kendi kendilerine çalışmaları ve konuları, kavramaları için "problemler" hazırlandı. Tüm konuları tam olarak kavramanın yine de uygulama yapmakla gerçekleşebileceğini vurgularım. "Yöneylem Araştırmasına Giriş" olarak da adlandırılabilecek olan bu eserin, öğrencilerime ve diğer okuyucularıma gerçek problemler üzerindeki çalışmalarında faydalı olduğunu kendilerinden ...