Doç. Dr. Orhan İdil

İstanbul Üniversitesi

O

Günümüzde işletme yönetiminin ne kadar güçleştiği herkes tarafından kabul edilmektedir. İşletmelerin büyümesi, iç ve dış rekabetin artması, çeşitli darboğazlar, enflasyon, ücret yükselmeleri ve diğer nedenler artık bir yöneticinin başında bulunduğu işletmeyi, eskiden olduğu gibi sırf tecrübe ve ileri görüşe dayanarak yönetmesine imkan vermemektedir. Zira ne kadar üstün olursa olsun, insan beyninin bu kadar fazla sayıda kısıtlama altında her zaman en iyi davranış biçimini belirlemesi beklenemez. İşte bu noktada kantitatif karar yöntemleri ve özellikle istatistik teknikler, yöneticinin en büyük yardımcısı haline gelmişlerdir. İstatistik kantitatif bir bilim dalıdır. Bu niteliği, özellikle eğitim ...