Prof. Dr. Mustafa Aytaç

M

1. Bölüm: Karar Vermeye Giriş- Erkan Işığıçok | 2. Bölüm: Belirsizlik Altında Karar Verme - Nuran Bayram | 3. Bölüm: Risk Altında Karar Verme - Ayşe Oğuzlar | 4. Bölüm: Bayesgil İstatistiksel Karar Kuramı - Necmi Gürsakal Ve Selim Tüzüntürk | 5. Bölüm: Oyun Teorisi - Özer Arabacı | 6. Bölüm: Sosyal Seçim Teorisi - Zehra Berna Aydın | 7. Bölüm: Markov Analizi - Mustafa Aytaç | 8. Bölüm: Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri - Sevda Gürsakal