Prof. Dr. Emrah Önder

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi

E

Doğru ve etkili karar verme her seviyede önemli bir beceridir ve bunun özellikle öğretilmesi gereklidir. Doğru karar vermede karar vericinin aklını, sezgilerini ve deneyimlerini doğru kullanabilmesinin önemi bilinmekle beraber günümüzde zorlaşan ve karmaşıklaşan karar süreçlerinin karar vericinin bireysel becerileri yanında daha verimli, hızlı karar almasına olanak sağlayacak karar verme araçları ile desteklenmesi gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında karar verme sürecinde etkili olan birden fazla amaç ya da birden fazla kriter olduğunda, karar vericilerin etkin kararlar vermesine destek olacak Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ele alınmıştır. 16 bölümden oluşan bu kitapta, Karar ...

Bu çalışma kapsamında karar verme sürecinde etkili olan birden fazla etken olduğunda, karar vericilerin etkin kararlar vermesine destek olacak Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ele alınmıştır. Tüm organizasyonlar gibi sağlık işletmeleri de karar süreçlerinin işletildiği birimlerdir. Ancak diğer organizasyonlardan farklı olarak sağlık işletmelerinde karar verme süreci etkilerinin insani ve etik boyutları nedeniyle daha hassas bir süreç olarak önplana çıkmaktadır. Bu kitap ile sağlık işletmelerinde karar verici konumunda bulunan her seviyeden karar vericiye karar verme süreçlerinde destek olacak araçların tanıtımı ve örnek problem çözümleri ile uygulama aşamaları gösterilmesi amaçlanmıştır. Kitap ayrıca ...