Prof. Dr. Derviş Karaboğa

D

Bu kitap, yapay zekâ optimizasyon algoritmaları olarak adlandırılan tabu araştırma, yapay ısıl işlem, genetik, karınca koloni, yapay bağışıklık, diferansiyel gelişim, parçacık sürü optimizasyonu ve yapay arı koloni algoritmalarını kapsamaktadır. Tabu araştırma algoritması insanın zeki problem çözme özelliklerini taklit etmektedir. Yapay ısıl işlem algoritması malzemelerde ısıl işlem esnasında meydana gelen olayı temel almaktadır. Genetik algoritma doğada var olan doğal seçme ve genetik işlemler örnek alınarak geliştirilmiştir. Karınca koloni algoritması gerçek karınca koloni davranışlarının modellenmesine dayalıdır. Yapay bağışıklık algoritmasının geliştirilmesinde doğal bağışıklık sisteminin bazı özellikleri dikkate alınmıştır. Diferansiyel gelişim algoritması çözüm vektörlerinin ...