Prof. Dr. Cemal Özgüven

C

Elinizdeki kitap, 2002 yılında yayınladığım kitabın, mevcut modellerden bazılarını zenginleştirmek ve daha önce yer almayan yeni modeller eklemek suretiyle, genişletilmiş baskısıdır. Önemli bir kısmı üretim yönetimi alandan olmak kaydıyla burada verilen karar problemlerini titizlikle okuyan, onlarla ilgili olarak kurulan modelleri (yerine göre katsayıları değiştirerek, sınır çıkararak veya sınır ekleyerek) paket programlarda tekrar tekrar çözen, bu arada aynı karar problemi için farklı modelleri deneyen öğrencilerin genel olarak modellerin nasıl kurulduklarına dair ayrıntılı bir şekilde fikir edineceklerine ve bu konuda kayda değer bir ölçüde tecrübe kazanacaklarına inanıyorum.