Prof. Dr. C. Reha Alpar

Hacettepe Üniversitesi

C

Kitaptaki tüm konular en az bir örnekle somutlaştırılmıştır. Bu açıdan kitabın bir uygulama kitabı olduğunu söylemek de olasıdır. Verilen örneklerin bir bölümü o konu içerisinde daha önce anlatılmamış bilgileri içerdiğinden, ilgili örneklerin dikkatlice incelenmesinde yarar vardır. Kitaptaki tüm örnekler, yalnızca sayısal sonuçlar verilerek bırakılmamış elde geldiğince neden ve niçin sorularına yer bırakmayacak belirginlikte yorumlarıyla birlikte sunulmuştur. Daha önceki baskılardan farklı olarak bu baskıda, istatistiksel yazılımlardan yararlanmayı sağlayacak şekilde temel düzeyde bilgiye bölüm sonlarında ve bölüm aralarında yer verilmiştir. Bu yer verişte, diğer bazı kaynaklardan farklı olarak istatistiksel yazılımlara ilişkin pencereler ...

Çok değişkenli istatisksel yöntemlerin hemen hemen tümünde değişkenlerin matrisler şeklinde düzenlenmiş özet bilgileri kullanılarak çözüme ulaşılmaktadır. Hem bu nedenle hem de bazı teorik bilgileri daha çabuk kavrayabilmek için her türden kullanıcının belli düzeyde matris bilgisine gereksinimi vardır. Bu amaçla bu bölümde matrislere ilişkin bazı temel kavramlar üzerinde durulacak ve örnekler verilecektir. Matris sözcüğü sayısal verilerin dikdörtgen biçiminde gösterimi şeklinde ifade edilebilir.