Prof. Dr. Bülent Kobu

B

İşletme yöneticisinin en önemli görevi karar vermektir. Karmaşık bir işletme problemi karşısında atılacak ilk adım problemle ilgili olayları dikkatle gözlemlemektir. Etkin gözlemde yöneticinin yeteneği ve tecrübesi çok önemli rol oynamakla beraber bazı tekniklerin bilinmesinde büyük fayda sağlar. Problemin teşhisi ve bununla ilgili bilgilerin toplanması verilecek kararın isabet derecesini doğrudan etkiler. Matematik yöntemler öncelikle problemi etkileyen faktörlerin ve aralarındaki ilişkilerin açık ve seçik biçimde tanımlanmasını sağlar. Dolayısı ile yönetici değişen durumlar ve varsayımlar karşısında kararın nasıl değişeceğini daha kolay görme ve kıyaslamalar yapma olanağını bulur. Modern işletme problemlerinde değişken ve parametre ...

Üretim, mal veya hizmet üreten bir işletmenin üç temel fonksiyonundan (üretim, finans, satış) biridir. Üretim yönetiminin amacı bir mamulü elde mevcut kaynakları en ekonomik şekilde kullanarak istenilen miktar, kalite ve zaman koşullarına uygun en düşük fiyatla üretmek şeklinde tanımlanabilir.Bir işletmenin varlığını sürdürebilmesi ürettiği mal veya hizmeti uygun fiyatla satarak kâr edebilmesine bağlıdır. Ekonomik sorunlar her işletme faaliyetinde yöneticinin karşısına çıkar. Teknik ve beşeri görünümlü sorunların da kaynağında ekonomik faktörler vardır. Günümüzde işletmelerin dev boyutlara ulaşması, global ticaretin yoğunlaşması, sosyal gelişmeler, tüketici isteklerinin sürekli değişmesi işletme sorunlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri ...