Prof. Dr. Aydın Ulucan

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

A

Yöneylem Araştırması (İşletmecilik Uygulamalı / Bilgisayar Destekli Modelleme) kitabı, işletme faaliyetlerinin modellenmesinde kullanılan sayısal yaklaşımları uygulamalı olarak sunmaktadır. Kitap, İşletme, Endüstri Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Orman Endüstrisi Mühendisliği gibi pekçok bölümde okutulmaktadır. Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümünden Doç.Dr. Aydın Ulucan tarafından yazılan kitap, İşletmeciliğin finans, pazarlama, üretim, yönetim alanlarından çözümlü 84 örnek olay / model içermektedir. Konuları pekiştirmek üzere 164 soruyla desteklenmiştir. Her bölümün başında başarılı gerçek hayat yöneylem araştırması uygulamaları sunulmuştur. Tüm modeller Microsoft Excel ve onun altında çalışan eklentiler kullanılarak hazırlanmış ve çözülmüştür. Kitapta, üretim planlaması, portföy optimizasyonu, AHP ile ...