Prof. Dr. Alptekin Esin

A

Kitap, iktisat ve işletme alanında geniş ölçüde yararlanılan eniyileme yöntemlerinden belli başlılarını kısa bir zamanda onları kullanabilecek düzeyde öğrretmeyi amaçlamaktadır. Ele alınan yöntemlerin, hiçbir kanıtlamaya yer verilmeden, bol sayıda çözülmüş örnekler yardımıyla açıklanmasına özen gösterilmiştir.