Prof. Dr. Ahmet Öztürk

A

Kitapta, doğrusal programlama ve modelleri, şebeke analizi, envanter modelleri, oyun kuramı ve kuyruk veya bekleme hattı modelleri ele alınmıştır. Kitap, üniversitelerin ekonometri, işletme ve iktisat bölümlerinde okutulan yöneylem araştırması, doğrusal programlama, karar alma teknikleri ve sayısal yöntemler derslerinde lisans öğrencileri için yardımcı ders kitabıdır.

Kitabın amacı, yarınlarda her biri bir yöetici adayı olacak öğrencilere ve iş yöneticilerine, yöneylem araştırmasının ilkelerini, bazı tekniklerini açıklamak ve bu tekniklerden onların günlük çalışmalarında nasıl yararlanabileceklerini ortaya koymaktır. Konu Başlıkları: Yöneylem Araştırmasına Giriş, Doğrusal Programlamaya Giriş, Doğrusal Programlama, Duality ve Duyarlılık Analizi, Hedef Programlama, Tamsayılı Programlama, Ulaştırma Modelleri, Şebeke Analizi, Envanter Modelleri, Bekleme Hattı Modelleri