Prof. Dr. Adil Oğuzhan

Trakya Üniversitesi

A

Dünyada globalleşme cereyanı tüm hızıyla toplumlar üzerindeki etkisini sürdürürken, sadece ekonomik alanda değil, sosyal alanda da önemli değişiklikler yaşanmaktadır. Bu bağlamda eğitim alanında da köklü değişiklikler görülmekte, özellikle yüksek öğretimde yeniden yapılanma bir zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır. Bu yeniden yapılanma süreci yüksek öğretim de ders programlarının gözden geçirilmesini, sayısal ağırlıklı derslere daha fazla yer verilmesi gereğini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Zaman içinde faaliyet gösteren iktisadi müesseselerin kapasitelerindeki artışlar bunların yönetim problemlerini oldukça karmaşık hale getirmektedir. Bu amaçla yöneticilerin alacakları kararlar ve bu kararların dereceleri çok önem arz etmektedir. İşletmeler ...