Su Vakfı Yayınları

S
Su Vakfı Yayınları

Su Vakfı Yayınları

Su Vakfı hedefleri doğrultusunda pek çok kitabı da okuyucusuyla buluşturmuştur. Bu eserler konuları bakımından şu şekilde gruplandırılabilir. Bilimsel, sosyal, felsefî, teknik ve inanç konuları başta olmak üzere, Su, Su Bilimi, İklim Değişikliği, Yenilenebilir Enerjiler, Çevre ve Matematik alanında pek çok kitaplar yayınlanmıştır. Ayrıca yayınlanan kitapların bir kısmı da Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinde ders kitabı olarak okutulmaktadır.

 • Bulanık Mantık İlkeleri ve Modelleme

  Bulanık Mantık İlkeleri ve Modelleme

  Prof. Dr. Zekai Şen

  Bulanık kümelerinin en büyük özelliği belirsizlik içeren sözel ve sayısal bilgi ile verileri aynı anda insan aklına en yakın biçimde modelleyebilmesidir. Günümüz teknolojisinde çok yaygın olarak karşımıza çıkan akıllı ve uzman sistemlerle otomasyonda, belirsizlik ortamında en iyi karar verebilme ve modellemenin temelinde bulanık mantık önerme ve çıkarımları bulunur. Bugün artık birçok ülkede, teknolojik alanda hayatın vazgeçilmez unsurları olan akıllı robotlar ...

 • Genetik Algoritmalar ve En İyileme Yöntemleri

  Genetik Algoritmalar ve En İyileme Yöntemleri

  Prof. Dr. Zekai Şen

  Günlük olayların ve araştırmaların en önemli sorularından birisi yapılan çaba ve çalışmaların en iyileme (Eİ) ile sonuçlandırılabilir olup olmayacağıdır. Bunun nedeni elde bulunan imkanların (malzeme, zaman, mekan) kısıtlı olması dolayısı ile hizmetin Eİ biçiminden verilmesi ile önemli iktisatların sağlanmasıdır. Bu endüstride önemli olduğu kadar doğal kaynakların (su, enerji, gıda, vb.) en iyi üretimde kullanılması konularında da aynıdır