Nobel Akademik Yayıncılık

N
Nobel Akademik Yayıncılık

Nobel Akademik Yayıncılık

1984 yılına dayanan geçmişi ile eğitim, bilim ve kültür alanında, 1900’ü aşan yayını, yüzlerce yayınevinin on binlerce kitabını dağıtan, ulusal dağıtım ağı ve internet satış organizasyonları ile sektörün gelişmesinde ve biçimlenmesinde önemli paya sahip bir markadır. Yayın yelpazemizin ve dağıtım ağımızın genişliği ile orantılı olarak, bugün neredeyse her akademisyenimizin ve öğrencimizin kütüphanesinde Nobel’in yayımladığı ya da Nobel kanalı ile dağıtımı yapılan birkaç kitap bulunmaktadır.

 • 100 İstatistiksel Test

  100 İstatistiksel Test

  Gopal K. Kanji

  Gopal K. Kanji'nin istatistiksel testlerle ilgili en çok satan eserinin genişletilmiş ve güncellenmiş bu üçüncü basımı, örnek veri kümeleriyle testlerin nasıl uygulanacağı ve ulaşılan bulguların nasıl yorumlanacağı konusunda bilgiler sunmakta olup; en yaygın kullanılan testleri kapsamaktadır. Bu kitapta incelenen her bir test; amacı, kısıtları ve yönteme ilişkin ana hatlarıyla ele alınmış ve bir örnek üzerinden sayısal uygulaması yapılmıştır. 100 İstatistiksel ...

 • Bilimsel Araştırmalarda Hipotez Testleri

  Bilimsel Araştırmalarda Hipotez Testleri

  Prof. Dr. Mahmut Kartal

  Bu kitap, bilimsel araştırma yapanların ihtiyaç duyacağı istatistiksel hipotez testlerini tanıtma, anlatma ve kullanım şekillerini gösterme amacını taşımaktadır. Hangi durumda hangi istatistiksel testin kullanılabileceğini bilmek önemlidir. İstatistiksel hipotez testi tekniğinin hem eldeki verilere hem de hipoteze uygun olması gerekir. Test tekniği yanlış seçilirse veya uygun seçim yapılmasına rağmen uygulama şekli yanlış yapılırsa varılan sonuç güvenilir olmaz. Böyle yanlışlara düşmemek için ...

 • Bulanık Küme Teorisi

  Bulanık Küme Teorisi

  Prof. Dr. Turan PaksoyProf. Dr. Nimet Yapıcı PehlivanDoç. Dr. Eren Özceylan

  Günlük yaşantımızda farkında olmadan kullandığımız sözel ifadeler, günümüzden yaklaşık 50 yıl önce Azerbaycan asıllı bilim adamı Prof. Dr. Lütfi Zade(h) tarafından ortaya atılan “bulanık kümeler“ kavramı sayesinde “hesap yapılabilir“ hâle gelmiştir. Bulanık mantık sayesinde geleneksel matematiğin belirlilik ile sınırlı dünyası, derecelendirme mekanizması ile belirsizliğe doğru genişletilmiş ve gerçek hayattaki başarılı uygulamaları sayesinde bu kavram tüm dünyaya yayılan bir paradigma değişimi ...

 • IOS Programlama ve Mobil Ticaret Uygulamaları

  IOS Programlama ve Mobil Ticaret Uygulamaları

  Prof. Dr. Tunçhan Cura

  Bu kitap, bilgisayar ile endüstri mühendislikleri başta olmak üzere pek çok mühendislik alanları ve yönetim bilişim sistemleri gibi alanlardaki araştırmacıları hedef almaktadır. Bunun dışındaki konuya meraklı kendini yetiştirmiş araştırmacıların da okuyabileceği bir kitaptır. Zira önümüzdeki beş yıl içerisinde artık internete giren sıradan kullanıcıların tamamının PClerden mobil cihazlara geçeceği; Microsoft, Google, Apple ve Facebook gibi sektörün önde gelenleri tarafından tahmin edilmektedir. ...

 • Matlab ve İstatistiksel Veri Analizi

  Matlab ve İstatistiksel Veri Analizi

  Prof. Dr. İpek Deveci Kocakoç

  MATLAB, tüm bilim dallarındaki araştırmacı, akademisyen ve öğrencilere çalışmalarında daha etkin, verimli ve yaratıcı bir ortam sağlar. Dünyada kullanıcı sayısı milyonlara ulaşan MATLAB programının ülkemizde de yaygın kullanılır hale gelmesi bilimsel ilerlememiz açısından önemli ve gereklidir. Bu kitabın amacı, MATLAB ile temel veri analizi ve istatistiksel hesaplamaların, teoriye çok fazla girmeden bir uygulayıcı bakış açısıyla açıklanmasıdır. Kitap, ihtiyacı olan hesaplamaları ...

 • Tanımsal İstatistik Olasılık ve Olasılık Dağılımları

  Tanımsal İstatistik Olasılık ve Olasılık Dağılımları

  Prof. Dr. A. Neyran Orhunbilge

  Yazarın 6 kitaptan oluşan istatistik serisinde, istatistiğe giriş özelliği taşıyan ve istatistik temel kavramlarının, olasılık ve olasılık dağılımlarının geniş bir kesime hitap eden ve sade bir dille ele alındığı bu kitap, ilk baskısının tükenmesi ve yıllardır gelen yeni baskı talebi üzerine güncellenerek yeniden okurlara sunulmuştur. İşlenen konular okuyucunun anlayabileceği yalın bir dille yazılmıştır. Her bir kavram ve yöntem için nasıl ...

 • Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş 1

  Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş 1

  Prof. Dr. C. Reha Alpar

  Çok değişkenli istatisksel yöntemlerin hemen hemen tümünde değişkenlerin matrisler şeklinde düzenlenmiş özet bilgileri kullanılarak çözüme ulaşılmaktadır. Hem bu nedenle hem de bazı teorik bilgileri daha çabuk kavrayabilmek için her türden kullanıcının belli düzeyde matris bilgisine gereksinimi vardır. Bu amaçla bu bölümde matrislere ilişkin bazı temel kavramlar üzerinde durulacak ve örnekler verilecektir. Matris sözcüğü sayısal verilerin dikdörtgen biçiminde gösterimi şeklinde ifade ...

 • Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları

  Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları

  Prof. Dr. Derviş Karaboğa

  Bu kitap, yapay zekâ optimizasyon algoritmaları olarak adlandırılan tabu araştırma, yapay ısıl işlem, genetik, karınca koloni, yapay bağışıklık, diferansiyel gelişim, parçacık sürü optimizasyonu ve yapay arı koloni algoritmalarını kapsamaktadır. Tabu araştırma algoritması insanın zeki problem çözme özelliklerini taklit etmektedir. Yapay ısıl işlem algoritması malzemelerde ısıl işlem esnasında meydana gelen olayı temel almaktadır. Genetik algoritma doğada var olan doğal seçme ve ...

 • Yöneylem Araştırması Nicel Karar Teknikleri

  Yöneylem Araştırması Nicel Karar Teknikleri

  Prof. Dr. Şule Özkan

  Bu kitap, işletme ve iktisat lisans öğrencilerinin Yöneylem Araştırması ya da ülkemizde sıkça rastlanan adı ile Nicel Çözümleme Teknikleri derslerine yardımcı olmak amacı ile hazırlanmıştır. Konu seçiminde, lisans öğrencilerinin temel olarak bilmeleri gerektiğine inanılan konuların kitabın kapsamı içerisine alınmasına özen gösterilmiştir. Kitap temel olarak iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda, bazı Matematik Modeller ele alınmış olup, lisans öğrencilerine daha çok yararlı ...