İstanbul Üniversitesi

İ
İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

  • Yönetimde İstatistik

    Yönetimde İstatistik

    Doç. Dr. Orhan İdil

    Günümüzde işletme yönetiminin ne kadar güçleştiği herkes tarafından kabul edilmektedir. İşletmelerin büyümesi, iç ve dış rekabetin artması, çeşitli darboğazlar, enflasyon, ücret yükselmeleri ve diğer nedenler artık bir yöneticinin başında bulunduğu işletmeyi, eskiden olduğu gibi sırf tecrübe ve ileri görüşe dayanarak yönetmesine imkan vermemektedir. Zira ne kadar üstün olursa olsun, insan beyninin bu kadar fazla sayıda kısıtlama altında her zaman en ...