Ekin Yayınevi

E
Ekin Yayınevi

Ekin Yayınevi

Ekin Yayınevi, 1986 yılında Mehmet OYMAK tarafından Kitabevi olarak faaliyetine başladı. 1988 yılında ders kitapları üzerine yayıncılık hayatına giren Yayınevinin, 600 üzerinde yayınlamış olduğu ders ve yardımcı kaynak kitapları vardır. Ekin Yayınevi'nin yayınlamış olduğu kitaplar birçok fakültede, yüksek okulda ders kitabı veya yardımcı kaynak kitap olarak okutulmaktadır. Amacımız akademik eğitime elimizden gelen katkıyı sunmaktır. Yayınlanmak istenen ders kitabı, kaynak kitap uzmanları tarafından incelenirler. Onaylanan kitaplar ekonomik ve kaliteli olarak basılır. Yayınlanlamasını istediğiniz çalışmalarınız varsa bize ulaşabilir ve tüm bilgileri alabilirsiniz. Ekin Yayınevi Bursa'nın en geniş kitap çeşitlerinin bulunduğu önemli bir kitap ve yayın merkezidir.

 • Bulanık Hedef Programlama

  Bulanık Hedef Programlama

  Mustafa M. Özkan

  Bu kitabın amacı, bulanıklık altında en iyi karar vermeyi sağlayan modellerden biri olan bulanık hedef programlama modelini incelemek ve bu bağlamda Türkçe literatüre katkıda bulunmaktır.

 • Yöneylem

  Yöneylem

  Prof. Dr. Adil Oğuzhan

  Dünyada globalleşme cereyanı tüm hızıyla toplumlar üzerindeki etkisini sürdürürken, sadece ekonomik alanda değil, sosyal alanda da önemli değişiklikler yaşanmaktadır. Bu bağlamda eğitim alanında da köklü değişiklikler görülmekte, özellikle yüksek öğretimde yeniden yapılanma bir zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır. Bu yeniden yapılanma süreci yüksek öğretim de ders programlarının gözden geçirilmesini, sayısal ağırlıklı derslere daha fazla yer verilmesi gereğini açık bir şekilde ortaya ...

 • Yöneylem Araştırması

  Yöneylem Araştırması

  Prof. Dr. Ahmet Öztürk

  Kitapta, doğrusal programlama ve modelleri, şebeke analizi, envanter modelleri, oyun kuramı ve kuyruk veya bekleme hattı modelleri ele alınmıştır. Kitap, üniversitelerin ekonometri, işletme ve iktisat bölümlerinde okutulan yöneylem araştırması, doğrusal programlama, karar alma teknikleri ve sayısal yöntemler derslerinde lisans öğrencileri için yardımcı ders kitabıdır.

 • Yöneylem Araştırmasına Giriş

  Yöneylem Araştırmasına Giriş

  Prof. Dr. Ahmet Öztürk

  Kitabın amacı, yarınlarda her biri bir yöetici adayı olacak öğrencilere ve iş yöneticilerine, yöneylem araştırmasının ilkelerini, bazı tekniklerini açıklamak ve bu tekniklerden onların günlük çalışmalarında nasıl yararlanabileceklerini ortaya koymaktır. Konu Başlıkları: Yöneylem Araştırmasına Giriş, Doğrusal Programlamaya Giriş, Doğrusal Programlama, Duality ve Duyarlılık Analizi, Hedef Programlama, Tamsayılı Programlama, Ulaştırma Modelleri, Şebeke Analizi, Envanter Modelleri, Bekleme Hattı Modelleri