Dora Yayıncılık

D
Dora Yayıncılık

Dora Yayıncılık

 • Betimsel İstatistik

  Betimsel İstatistik

  Prof. Dr. Necmi Gürsakal

  Ölçme Veri Değişken ve İlişki , Ortalamalar, Değişkenlik, Grafikler, Bilgisayar Uygulamaları, Kesikli Rassal Değişkenlerin Olasılık Dağılımları, Sürekli Rassal Değişkenlerin Olasılık Dağılımları

 • Büyük Veri

  Büyük Veri

  Prof. Dr. Necmi Gürsakal

  Büyük Veri"den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Veri devrimi daha yeni başlıyor. Artan bir hızla veri, eğitimden sağlığa, pazarlamadan iletişime hemen her alanda hayatımızda merkezi bir konuma oturuyor. Veri arttıkça veri, bilim, yazılım gibi sözcüklerin anlamları değişiyor. İnsanların enformasyona ulaşmaları ve karar vermelerinin biçimleri değişiyor. Şimdi inanılmaz bir "veri seli" ile karşı karşıyayız. Bugünlerde enformasyon teknolojisi ile ilgili birçok ...

 • Çıkarımsal İstatistik

  Çıkarımsal İstatistik

  Prof. Dr. Necmi Gürsakal

  İstatistik herhangi bir gerçekliğin, herhangi bir olgunun sayısal nicel) doğasını anlamamıza ve başkalarına anlatmamıza yarar. Ekonomik, sosyal, tıbbi, jeolojik, astronomik herhangi bir konunun sayısal yapısını anlamamıza ve elde ettiğimiz verilerden sonuçlar çıkarmamızda başvurabileceğimiz bir araç olarak da hayatımızdaki vazgeçilmez rolünü perçinlemektedir. Bu yer içerisinde betimsel istatistik, bir veri kümesinde bulunan bilgiyi sayısal ve grafiksel yöntemleri kullanarak özetler ve sunar. Özetleme ...

 • Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri

  Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri

  Dr. Bahadır Fatih YıldırımProf. Dr. Emrah Önder

  Doğru ve etkili karar verme her seviyede önemli bir beceridir ve bunun özellikle öğretilmesi gereklidir. Doğru karar vermede karar vericinin aklını, sezgilerini ve deneyimlerini doğru kullanabilmesinin önemi bilinmekle beraber günümüzde zorlaşan ve karmaşıklaşan karar süreçlerinin karar vericinin bireysel becerileri yanında daha verimli, hızlı karar almasına olanak sağlayacak karar verme araçları ile desteklenmesi gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında karar verme sürecinde etkili ...

 • İşletme İktisat ve Sosyal Bilimler İçin Matematik

  İşletme İktisat ve Sosyal Bilimler İçin Matematik

  Prof. Dr. Ergün Eroğlu

  İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimler için Matematik" adlı kitabın amacı; öğrencilerin temel matematik düzeylerini belirli bir seviyeye getirmek, temel matematik kavramlarını yerleştirmek ve pekiştirmek, bu kavramların işletme ve iktisat problemlerinin çözümünde kullanılmalarını sağlamaktır. Çok sayıda Türkçe kaynağı bulunan matematik kitaplarına farklılık getirmek amacıyla bu kitapta işletme ve iktisat problemlerine ağırlık verilmeye çalışılmış ve örnek problemler ile desteklenmiştir. Matematik bilgilerinin işletme ...

 • İstatistiğin ABC'si

  İstatistiğin ABC'si

  Prof. Dr. Necmi Gürsakal

  1. Giriş: Veri-enformasyon-bilgi döngüsü nedir? İstatistik ne öğretir? Veri, değişkenlik ve şans, Ölçme ve sayılar, Veri yapıları, Nicel veriler, Nitel veriler, Temel Kavramlar, 2. Grafikler: Nitel verilerin grafikleri, nicel verilerin grafikleri, kök-yaprak diyagramı, serpilme diyagramı, temel kavramlar, 3. İstatistik Verileri Nasıl Özetler: Gruplama nasıl yapılır, Ortalamalar, Kareli ortalama, Medyan, Kartiller, Mod, Kutu-bıyık diyagramı nedir, nasıl çizilir, 4. Değişkenlik: Değişim aralığı, ...

 • İstatistikte R İle Programlama

  İstatistikte R İle Programlama

  Prof. Dr. Necmi Gürsakal

  Veri Biçimleri, Veri Girişi, Fonksiyon Döngü Koşul, Olasılık, Olasılık Dağılımları, Grafik Çizimi, İstatistiksel Çıkarımlar, Zaman Serileri, Diğer Paketlerle Uygulamalar

 • Karar Verme

  Karar Verme

  Prof. Dr. Mustafa AytaçProf. Dr. Necmi Gürsakal

  1. Bölüm: Karar Vermeye Giriş- Erkan Işığıçok | 2. Bölüm: Belirsizlik Altında Karar Verme - Nuran Bayram | 3. Bölüm: Risk Altında Karar Verme - Ayşe Oğuzlar | 4. Bölüm: Bayesgil İstatistiksel Karar Kuramı - Necmi Gürsakal Ve Selim Tüzüntürk | 5. Bölüm: Oyun Teorisi - Özer Arabacı | 6. Bölüm: Sosyal Seçim Teorisi - Zehra Berna Aydın | 7. ...

 • Makine Öğrenmesi

  Makine Öğrenmesi

  Prof. Dr. Necmi Gürsakal

  R uygulamalı bu kitap, makine öğrenmesi ile ilgili genel kavramlar ve teknikler yanında çok sayıda uygulamaya yer veriyor. Makine öğrenmesini anlamada en önemli şey onun yazılım üretimine temelde yeni bir yaklaşım getirmesidir. Makine öğrenmesi, belirli bir amaç için programlama yerine örneklerden öğrenir ve bu önceki pratiğe göre önemli bir kırılmadır. Bir öğrenme algoritması çok sayıda veriyle, diğer bir deyiş ile ...

 • Sağlık Yönetiminde Karar Verme I

  Sağlık Yönetiminde Karar Verme I

  Prof. Dr. Emrah ÖnderDr. Bahadır Fatih Yıldırım

  Bu çalışma kapsamında karar verme sürecinde etkili olan birden fazla etken olduğunda, karar vericilerin etkin kararlar vermesine destek olacak Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ele alınmıştır. Tüm organizasyonlar gibi sağlık işletmeleri de karar süreçlerinin işletildiği birimlerdir. Ancak diğer organizasyonlardan farklı olarak sağlık işletmelerinde karar verme süreci etkilerinin insani ve etik boyutları nedeniyle daha hassas bir süreç olarak önplana çıkmaktadır. Bu ...

 • Sosyal Ağ Analizi

  Sosyal Ağ Analizi

  Prof. Dr. Necmi Gürsakal

  İşte bu ve benzeri sorular bizim bilgisayar ağı, ulaşım ağı, sosyal ağ, protein ağı gibi çok sayıda yapay ve doğal ağa bağlı olarak yaşadığımızı açık bir şekilde ortaya koyuyor. Her geçen gün biraz daha ağlardan oluşan bir dünyada yaşadığımızın farkına varıyor ve ağları incelemeye çalışıyoruz. Her geçen gün biraz daha her şeyin birbirine bağımlı olduğunu anlamaya başlıyoruz. Ağ, günümüzde yeni ...