Detay Yayıncılık

D
Detay Yayıncılık

Detay Yayıncılık

Yayıncılık deneyimi 1973 yılında başlayan Yayınevimiz 1984 yılında Ankara' da küçük bir kitabevi olarak yayın sektörüne adım attı. 1990 yılından itibaren, daha çok turizm ve işletme konusunda kitaplar yayınlayarak adım adım bir yayınevine dönüşmeye başladı. 2000’lerde ise turizm yayıncılığında Türkiye’nin en büyük yayınevi haline geldi. 2001’lere gelindiğinde turizmin yanı sıra ekonomi, işletme, muhasebe, sağlık (Dil ve Konuşma bozuklukları) , sınavlara hazırlık ve bilgisayar alanlarında yayınladığı kitaplarla diğer mesleki alanlarda da etkinliğini arttırmaya başladı. 2000’li yıllarda yayıncılık sektöründe akademik ve mesleki yayınlar konusunda uzmanlaşarak bu alanda Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinden biri haline geldi. Yayınevimiz ilk akademik dergisini 2000 yılında yayınlanmaya başlamış, zamanla yayınlanan dergi sayısı dörde ulaşmış ve alanlarında önemli referans kaynakları haline gelmişlerdir. Detay Yayıncılık olarak kitapların yediden yetmişe herkese ulaşmasını isterken, birikimlerimizi akademisyenlerle ve tüm okurlarımızla paylaşmamız gerektiğini biliyoruz. Bu nedenle okumaya, yazmaya ve kitabını yayınlatmak hevesi olan tüm okurlarımızı destekliyoruz; onlara bir kapı aralamaya çalışıyoruz.

 • Doğrusal Programlama ve Uzantıları

  Doğrusal Programlama ve Uzantıları

  Prof. Dr. Cemal Özgüven

  Elinizdeki kitap, 2002 yılında yayınladığım kitabın, mevcut modellerden bazılarını zenginleştirmek ve daha önce yer almayan yeni modeller eklemek suretiyle, genişletilmiş baskısıdır. Önemli bir kısmı üretim yönetimi alandan olmak kaydıyla burada verilen karar problemlerini titizlikle okuyan, onlarla ilgili olarak kurulan modelleri (yerine göre katsayıları değiştirerek, sınır çıkararak veya sınır ekleyerek) paket programlarda tekrar tekrar çözen, bu arada aynı karar problemi için ...

 • Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler

  Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler

  Prof. Dr. C. Reha Alpar

  Kitaptaki tüm konular en az bir örnekle somutlaştırılmıştır. Bu açıdan kitabın bir uygulama kitabı olduğunu söylemek de olasıdır. Verilen örneklerin bir bölümü o konu içerisinde daha önce anlatılmamış bilgileri içerdiğinden, ilgili örneklerin dikkatlice incelenmesinde yarar vardır. Kitaptaki tüm örnekler, yalnızca sayısal sonuçlar verilerek bırakılmamış elde geldiğince neden ve niçin sorularına yer bırakmayacak belirginlikte yorumlarıyla birlikte sunulmuştur. Daha önceki baskılardan farklı ...

 • Yöneylem Araştırması 1

  Yöneylem Araştırması 1

  Prof. Dr. Fatma Lorcu

  Bu kitap, çeşitli fakültelerin İşletme, İktisat ve Ekonometri bölümlerinde okutulan ve "Yöneylem Araştırması", "Sayısal Yöntemler", "Karar Verme Yöntemleri" vb. şekillerde isimlendirilen derslerde, lisans öğrencilerine katkıda bulunacak bir kaynak şeklinde düzenlenerek sizlere sunulmaya çalışılmıştır. Dört bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde; karar ve karar modelleri, ikinci bölümde doğrusal programlama modellerine yer verilmiştir. Diğer bölümlere göre daha geniş bir anlatımın yer aldığı ikinci ...