Beta Yayıncılık

B
Beta Yayıncılık

Beta Yayıncılık

Yayın hayatımızda 34. yılımızda olduğumuz bu sene ilk günkü heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmeden, yolumuza devam ediyoruz. Sizlere her gün daha iyiyi, kaliteliyi ve günceli ulaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Bu yıl yeni yayınlarımız ve projelerimizle alanımızdaki ‘ilk’leri ve ‘en iyi’leri yapmaya da devam edeceğiz…

 • Dayanıklı İstatistiksel Yöntemler ve R Uygulamaları

  Dayanıklı İstatistiksel Yöntemler ve R Uygulamaları

  Doç. Dr. Özlem Yorulmaz

  Aykırı Gözlem Tanımı, Türleri ve Belirlenmesi *Dayanıklı Tahminciler *Kanonik Korelasyon Analizi *Temel Bileşenler ve Faktör Analizleri *Kümeleme Analizi *R ve Bölümlerdeki Uygulamalar

 • Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

  Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

  Prof. Dr. Ayşe Güldem CeritProf. Dr. Durmuş Ali DeveciProf. Dr. Soner Esmer

  Denizler ve iç sular tüm kaynaklarını cömertçe insanlığın yararına sunan bir zenginlik alanı olarak tarihsel süreçte besin ve ihtiyaç kaynaklarının, ulaşımın, ticaretin, dinlencenin, sporun vazgeçilmez merkezi oldular. Tekerleğin bulunuşundan itibaren dünya tarihinde önemli dönüm noktalarının ulaştırma ile birlikte anıldığı düşünülecek olursa, bölgesel ve deniz aşırı sefer yapan gemilerin gelişimi ile birlikte denizyolu ile yük ve yolcu taşımacılığının kara parçalarını, kıtaları, ...

 • İşletme Matematiği

  İşletme Matematiği

  Prof. Dr. Bülent Kobu

  İşletme yöneticisinin en önemli görevi karar vermektir. Karmaşık bir işletme problemi karşısında atılacak ilk adım problemle ilgili olayları dikkatle gözlemlemektir. Etkin gözlemde yöneticinin yeteneği ve tecrübesi çok önemli rol oynamakla beraber bazı tekniklerin bilinmesinde büyük fayda sağlar. Problemin teşhisi ve bununla ilgili bilgilerin toplanması verilecek kararın isabet derecesini doğrudan etkiler. Matematik yöntemler öncelikle problemi etkileyen faktörlerin ve aralarındaki ilişkilerin açık ...

 • İstatistiksel Kalite Kontrolü ve Toplam Kalite Yönetimi Araçları

  İstatistiksel Kalite Kontrolü ve Toplam Kalite Yönetimi Araçları

  Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu

  Günümüzde sürekli gelişen kalite anlayışı firmaların yoğun bir rekabet ortamı içinde çalışmalarını zorunlu kılmıştır. Pek çok firma müşterilerin beklentilerine uygun olarak tanımlanan mal ya da hizmetin satışını gerçekleştirmek için çaba göstermektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak firmaların ürettikleri mal ve hizmetlerin kalitelerine ilişkin şöhretleri gerek firma başarısı, gerekse çalışanların geleceği örgüt yapılarının kalitesine ilişkin bir anahtar olarak kabul edilir.

 • Lineer Cebir

  Lineer Cebir

  Prof. Dr. Tuncay Can

  Lineer (Doğrusal) Cebir, temel bilimler ve sosyal bilimlerde önemli olan, bir nevi matematiğin özünü oluşturan bir kavramı ifade eder. Kitabın, konu ile ilintili diğer kitaplara olan katkısı, ele alınan konuların analizinde nedensellik ilkesinin benimsenmesi olarak açıklanabilir. Konu içerikleri sözü edilen bilimlerin hepsi için temeldir ve aynı zamanda Doğrusal Programlamanın cebirsel analizine hazırlık amacına yöneliktir. İçerikler konu ile ilgili kitaplarda standart ...

 • Sayısal Yöntemler

  Sayısal Yöntemler

  Prof. Dr. Hülya H. TütekProf. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu

  Geleceğin yönetici adaylarına daha etkin karar verme yeteneğini kazandırmak amacıyla bu kitapta yönetsel karar vermede kullanılan sayısal yöntemlerden bazıları ele alınmıştır. Temel matematik bilgisi, kitabın anlaşılması için yeterlidir. Genelde lisans eğitiminde kullanılmak amacıyla hazırlanmış olmakla birlikte bazı bölüm ve kısımlar lisans üstü ve doktora eğitiminde de kullanılabilir.

 • Yöneylem Araştırması

  Yöneylem Araştırması

  Prof. Dr. Tuncay Can

  Konveks Kümeler ve Hiperdüzlemsel Eşitsizliklerin Geometrisi Doğrusal Programlama Transport ve Atama Markov Analizi Oyun Teorisi