Asil Yayın & Dağıtım

A
Asil Yayın & Dağıtım

Asil Yayın & Dağıtım

  • Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri

    Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri

    Prof. Dr. Ali Sait Albayrak

    Gerçekte herhangi bir olguyu etkileyen dinamikler çok karmaşıktır ve her alanda olayların akışını etkileyen faktörler çok sayıda (genellikle sonsuz sayıda) özellik tarafından belirlendiğinden çok boyutludur. Bu durum, olayların çok boyutlu olarak ele alınmasını, yani araştırmalarda çok değişkenli istatistik tekniklerin kullanılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Aksi halde, çok sayıda değişken ve ortaklaşa etkileri dikkate alınmamış olur. Bu durumda olayları gerçek görüntülerinden uzak ve ...