Alfa Yayınları

A
Alfa Yayınları

Alfa Yayınları

 • Çözümsel İstatistik

  Çözümsel İstatistik

  Serpil Ergün Bülbül

  Tarihsel gelişimi incelendiğinde istatistiğin önce betimleme, sonra genelleme ile sonuca varma işlevine önem veren akımların etkisinde kaldığı görülmektedir. Verilerin çözümlenmesi, olayların ortaya çıkış nedenlerinin ve aralarındaki ilişkilerin araştırılarak genellemelerde bulunulması çözümsel istatistiğin konusunu oluşturur. Bu kitapta konular, yaklaşık tek yarıyıl dönemini kapsayacak şekilde yerleştirilmiştir ve çok sayıda çözümlü probleme yer verilmiştir

 • İşletmelerde Simülasyon Teknikleri

  İşletmelerde Simülasyon Teknikleri

  Doç. Dr. Osman Halaç

  Doç. Dr. Osman Halaç'ın "İşletmelerde Simulasyon Teknikleri" adlı kitabı Fakültemiz öğrencileri yanında diğer öğretim kurumlarının öğrencileri ve uygulama alanında çalışanların da yararlanmasına sunulmuş bulunuyor. Kantitatif yöntemler ve bu yöntemlerin işletmecilik alanına uygulanması, ülkemizdeki kısa geçmişine karşın özellikle son bir kaç yılda önemli bir gelişme göstermiştir. Nitekim bu konuda ülkemizde yapılan bilimsel toplantılar ve yayınlar bu gelişmeyi açıkça kanıtlamaktadır

 • İşletmelerde Uygulamalı İstatistik

  İşletmelerde Uygulamalı İstatistik

  Prof. Dr. İsmail Hakkı Armutlulu

  İşletme yöneticileri geçmiş deneyimlerine, kültürel birikimine, işletmenin içinde bulunduğu üst sistemlere, konu ile ilgili sayısal veya sayısal olmayan verilere bağlı olarak karar verirler. Objektif karar verme sürecinde sayısal bilgiler veya sayısallaştırılabilir bilgiler kaçınılmaz olarak kullanılacaktır. Örnekleme dağılımları, Aritmetik ortalamanın örnekleme dağılımı, Excel programında olasılık hesabı, Hipotez sınamaları için Excel kullanımı, Parametrik olmayan sınamalar, Varyans analizi, Tek yönlü varyans analizi, Örnek ...

 • Kantitatif Karar Verme Teknikleri

  Kantitatif Karar Verme Teknikleri

  Doç. Dr. Osman Halaç

  Birinci cildin konuları yeniden incelemeyi zorunlu kıldı ve kitap öğretim tecrübelerime göre hazırlandı. Kitabın bazı bölümleri ilk baskıya göre anlatım açısından, konuların takdimi bakımından basitleştirildi ve bazı ilaveler yapıldı. Kitabın bu baskısında kaynak eserler belirtilerek okuyucunun temel eserlere ulaşma arzusuna yardımcı olunmasına gayret gösterildi. Kitapta sunulan her bölüm sonuna öğrencilerin kendi kendilerine çalışmaları ve konuları, kavramaları için "problemler" hazırlandı. Tüm ...