Kitaplar

K

100 İstatistiksel Test

Gopal K. Kanji

Gopal K. Kanji'nin istatistiksel testlerle ilgili en çok satan eserinin genişletilmiş ve güncellenmiş bu üçüncü basımı, örnek veri kümeleriyle testlerin nasıl uygulanacağı ve ulaşılan bulguların nasıl yorumlanacağı konusunda bilgiler sunmakta olup; en yaygın kullanılan testleri ...

100 İstatistiksel Test

Analitik Hiyerarşi Prosesi

Mehpare Timor

Bu kitapta, karmaşık ve çelişen karar unsurları bulunduran karar problemlerine çözüm getirmek isteyen kişi/yöneticilerin problem çözümlerinde kullanabileceği Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) temel özellikleri ve örnek uygulamalar ile ele alınarak sunulmaya çalışılmıştır. Bir Çok Nitelikli Karar ...

Analitik Hiyerarşi Prosesi

Betimsel İstatistik

Necmi Gürsakal

Ölçme Veri Değişken ve İlişki , Ortalamalar, Değişkenlik, Grafikler, Bilgisayar Uygulamaları, Kesikli Rassal Değişkenlerin Olasılık Dağılımları, Sürekli Rassal Değişkenlerin Olasılık Dağılımları

Betimsel İstatistik

Bilimsel Araştırmalarda Hipotez Testleri

Mahmut Kartal

Bu kitap, bilimsel araştırma yapanların ihtiyaç duyacağı istatistiksel hipotez testlerini tanıtma, anlatma ve kullanım şekillerini gösterme amacını taşımaktadır. Hangi durumda hangi istatistiksel testin kullanılabileceğini bilmek önemlidir. İstatistiksel hipotez testi tekniğinin hem eldeki verilere hem de ...

Bilimsel Araştırmalarda Hipotez Testleri

Bulanık Hedef Programlama

Mustafa M. Özkan

Bu kitabın amacı, bulanıklık altında en iyi karar vermeyi sağlayan modellerden biri olan bulanık hedef programlama modelini incelemek ve bu bağlamda Türkçe literatüre katkıda bulunmaktır.

Bulanık Hedef Programlama

Bulanık Küme Teorisi

Turan Paksoy, Nimet Yapıcı Pehlivan, Eren Özceylan

Günlük yaşantımızda farkında olmadan kullandığımız sözel ifadeler, günümüzden yaklaşık 50 yıl önce Azerbaycan asıllı bilim adamı Prof. Dr. Lütfi Zade(h) tarafından ortaya atılan “bulanık kümeler“ kavramı sayesinde “hesap yapılabilir“ hâle gelmiştir. Bulanık mantık sayesinde geleneksel ...

Bulanık Küme Teorisi

Bulanık Mantık Denetleyiciler

Çetin Elmas

Bulanık mantık yaklaşımı, makinelere insanların özel verilerini işleyebilme ve onların deneyimlerinden ve önsezilerinden yararlanarak çalışabilme yeteneği verir. Bulanık mantık klasik mantığın aksine iki seviyeli değil, çok seviyeli işlemleri kullanmaktadır. Bulanık mantık yaklaşımı, makinelere insanların özel ...

Bulanık Mantık Denetleyiciler

Bulanık Mantık İlkeleri ve Modelleme

Zekai Şen

Bulanık kümelerinin en büyük özelliği belirsizlik içeren sözel ve sayısal bilgi ile verileri aynı anda insan aklına en yakın biçimde modelleyebilmesidir. Günümüz teknolojisinde çok yaygın olarak karşımıza çıkan akıllı ve uzman sistemlerle otomasyonda, belirsizlik ortamında ...

Bulanık Mantık İlkeleri ve Modelleme

Büyük Veri

Necmi Gürsakal

Büyük Veri"den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Veri devrimi daha yeni başlıyor. Artan bir hızla veri, eğitimden sağlığa, pazarlamadan iletişime hemen her alanda hayatımızda merkezi bir konuma oturuyor. Veri arttıkça veri, bilim, yazılım gibi ...

Büyük Veri

Çıkarımsal İstatistik

Necmi Gürsakal

İstatistik herhangi bir gerçekliğin, herhangi bir olgunun sayısal nicel) doğasını anlamamıza ve başkalarına anlatmamıza yarar. Ekonomik, sosyal, tıbbi, jeolojik, astronomik herhangi bir konunun sayısal yapısını anlamamıza ve elde ettiğimiz verilerden sonuçlar çıkarmamızda başvurabileceğimiz bir araç ...

Çıkarımsal İstatistik

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri

Bahadır Fatih Yıldırım, Emrah Önder

Doğru ve etkili karar verme her seviyede önemli bir beceridir ve bunun özellikle öğretilmesi gereklidir. Doğru karar vermede karar vericinin aklını, sezgilerini ve deneyimlerini doğru kullanabilmesinin önemi bilinmekle beraber günümüzde zorlaşan ve karmaşıklaşan karar süreçlerinin ...

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Finansal Performans Analizi ve Tahmin Modeli

Bahadır Fatih Yıldırım, Havva Nur Çiftci

İşletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmelerindeki en önemli etkenlerden biri şüphesiz sağlam bir finansal yapıya sahip olmalarıdır. Gerek işlet-me yönetimi, gerekse işletmeye yatırımcı olarak fon sağlayacak yatı-rımcılar işletmelerin finansal yapılarını yakından takip etmektedir. İş-letme yönetimi işletmenin finansal performansını ...

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Finansal Performans Analizi ve Tahmin Modeli

Çözümsel İstatistik

Serpil Ergün Bülbül

Tarihsel gelişimi incelendiğinde istatistiğin önce betimleme, sonra genelleme ile sonuca varma işlevine önem veren akımların etkisinde kaldığı görülmektedir. Verilerin çözümlenmesi, olayların ortaya çıkış nedenlerinin ve aralarındaki ilişkilerin araştırılarak genellemelerde bulunulması çözümsel istatistiğin konusunu oluşturur. Bu ...

Çözümsel İstatistik

Dayanıklı İstatistiksel Yöntemler ve R Uygulamaları

Özlem Yorulmaz

Aykırı Gözlem Tanımı, Türleri ve Belirlenmesi *Dayanıklı Tahminciler *Kanonik Korelasyon Analizi *Temel Bileşenler ve Faktör Analizleri *Kümeleme Analizi *R ve Bölümlerdeki Uygulamalar

Dayanıklı İstatistiksel Yöntemler ve R Uygulamaları

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Ayşe Güldem Cerit, Durmuş Ali Deveci, Soner Esmer

Denizler ve iç sular tüm kaynaklarını cömertçe insanlığın yararına sunan bir zenginlik alanı olarak tarihsel süreçte besin ve ihtiyaç kaynaklarının, ulaşımın, ticaretin, dinlencenin, sporun vazgeçilmez merkezi oldular. Tekerleğin bulunuşundan itibaren dünya tarihinde önemli dönüm noktalarının ...

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Doğrusal Programlama ve Uzantıları

Cemal Özgüven

Elinizdeki kitap, 2002 yılında yayınladığım kitabın, mevcut modellerden bazılarını zenginleştirmek ve daha önce yer almayan yeni modeller eklemek suretiyle, genişletilmiş baskısıdır. Önemli bir kısmı üretim yönetimi alandan olmak kaydıyla burada verilen karar problemlerini titizlikle okuyan, ...

Doğrusal Programlama ve Uzantıları

Ekonometri

Recep Tarı

Bir ders kitabı niteliğinde hazırlanan bu kitapta, mümkün olduğunca, yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanılarak, literatürde mevcut olan temel konular, çok fazla ayrıntıya girmeden kolay anlaşılabilir bir biçimde ele alınmıştır. Konular önce teorik olarak incelenmiş, daha ...

Ekonometri

Endüstri Mühendisliği ve Üretim Yönetimi El Kitabı I

İ. İlhami Karayalçın

Bu kitabın, Endüstri Mühendislerine, Endüstri Mühendisliği çalışmaları yapan işletmecilere, İşletme ve Endüstri Mühendisliği öğrencilerine, işletmelerini geliştirmek için projeler yaptıran yöneticilere yararlı olacağını ümit edilmektedir.

Endüstri Mühendisliği ve Üretim Yönetimi El Kitabı I

Endüstri Mühendisliği ve Üretim Yönetimi El Kitabı II

İ. İlhami Karayalçın

Bu kitabın, Endüstri Mühendislerine, Endüstri Mühendisliği çalışmaları yapan işletmecilere, İşletme ve Endüstri Mühendisliği öğrencilerine, işletmelerini geliştirmek için projeler yaptıran yöneticilere yararlı olacağını ümit edilmektedir.

Endüstri Mühendisliği ve Üretim Yönetimi El Kitabı II

EViews ile Panel Veri Ekonometrisi Uygulamaları

Aziz Kutlar

Bu kitabın temel amacı, matematik bilsin veya bilmesin bu konularla ilgilenen herkese asgari bir analiz yapma yeteneğini kazandırmaktır. Zaman serileri tek denklemden çoklu denklem sistemlerine kadar bir dizi çok sayıda denklem sisteminin kullanıldığı bir uygulama ...

EViews ile Panel Veri Ekonometrisi Uygulamaları

EViews ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri

Aziz Kutlar

Bu kitabın temel amacı, matematik bilsin veya bilmesin bu konularla ilgilenen herkese asgari bir analiz yapma yeteneğini kazandırmaktır. Zaman serileri tek denklemden çoklu denklem sistemlerine kadar bir dizi çok sayıda denklem sisteminin kullanıldığı bir uygulama ...

EViews ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri

Excel ile İstatistiksel Veri Analizi

Cenk İltir

İstatistik işlemleri için kullanıcılar; R, SAS, SPSS, Matlab, Minitab, EViews, Stata, Statistica, LISREL, MedCalc, Mathematica, Systat, Weka, Easyfit, Calc, Gnumeric gibi birçok paket programını kullanmaktadırlar. Son yıllarda Excel'in istatistiksel araçlarının ve sonuçlarının doğruluğu, konu üzerine ...

Excel ile İstatistiksel Veri Analizi

Genetik Algoritmalar

Mehmet Hakan Satman

Kitap, insanın doğayı taklit ederek geliştirdiği matematiksel ve hesaplamalı bir yöntem olan genetik algoritmaları konu alır. Bu kitapta doğal seçilim ilkelerinin ve genetik süreçlerin taklit edilmesiyle, optimizasyon problemlerinin çözümlerinin nasıl elde edilebileceğine değinilmiştir. Konu sonlarında ...

Genetik Algoritmalar

Genetik Algoritmalar ve En İyileme Yöntemleri

Zekai Şen

Günlük olayların ve araştırmaların en önemli sorularından birisi yapılan çaba ve çalışmaların en iyileme (Eİ) ile sonuçlandırılabilir olup olmayacağıdır. Bunun nedeni elde bulunan imkanların (malzeme, zaman, mekan) kısıtlı olması dolayısı ile hizmetin Eİ biçiminden verilmesi ...

Genetik Algoritmalar ve En İyileme Yöntemleri

IOS Programlama ve Mobil Ticaret Uygulamaları

Tunçhan Cura

Bu kitap, bilgisayar ile endüstri mühendislikleri başta olmak üzere pek çok mühendislik alanları ve yönetim bilişim sistemleri gibi alanlardaki araştırmacıları hedef almaktadır. Bunun dışındaki konuya meraklı kendini yetiştirmiş araştırmacıların da okuyabileceği bir kitaptır. Zira önümüzdeki ...

IOS Programlama ve Mobil Ticaret Uygulamaları

İşletme İktisat ve Sosyal Bilimler İçin Matematik

Ergün Eroğlu

İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimler için Matematik" adlı kitabın amacı; öğrencilerin temel matematik düzeylerini belirli bir seviyeye getirmek, temel matematik kavramlarını yerleştirmek ve pekiştirmek, bu kavramların işletme ve iktisat problemlerinin çözümünde kullanılmalarını sağlamaktır. Çok sayıda ...

İşletme İktisat ve Sosyal Bilimler İçin Matematik

İşletme Matematiği

Bülent Kobu

İşletme yöneticisinin en önemli görevi karar vermektir. Karmaşık bir işletme problemi karşısında atılacak ilk adım problemle ilgili olayları dikkatle gözlemlemektir. Etkin gözlemde yöneticinin yeteneği ve tecrübesi çok önemli rol oynamakla beraber bazı tekniklerin bilinmesinde büyük ...

İşletme Matematiği

İşletmelerde Simülasyon Teknikleri

Osman Halaç

Doç. Dr. Osman Halaç'ın "İşletmelerde Simulasyon Teknikleri" adlı kitabı Fakültemiz öğrencileri yanında diğer öğretim kurumlarının öğrencileri ve uygulama alanında çalışanların da yararlanmasına sunulmuş bulunuyor. Kantitatif yöntemler ve bu yöntemlerin işletmecilik alanına uygulanması, ülkemizdeki kısa geçmişine ...

İşletmelerde Simülasyon Teknikleri

İşletmelerde Uygulamalı İstatistik

İsmail Hakkı Armutlulu

İşletme yöneticileri geçmiş deneyimlerine, kültürel birikimine, işletmenin içinde bulunduğu üst sistemlere, konu ile ilgili sayısal veya sayısal olmayan verilere bağlı olarak karar verirler. Objektif karar verme sürecinde sayısal bilgiler veya sayısallaştırılabilir bilgiler kaçınılmaz olarak kullanılacaktır. ...

İşletmelerde Uygulamalı İstatistik

İstatistiğin ABC'si

Necmi Gürsakal

1. Giriş: Veri-enformasyon-bilgi döngüsü nedir? İstatistik ne öğretir? Veri, değişkenlik ve şans, Ölçme ve sayılar, Veri yapıları, Nicel veriler, Nitel veriler, Temel Kavramlar, 2. Grafikler: Nitel verilerin grafikleri, nicel verilerin grafikleri, kök-yaprak diyagramı, serpilme diyagramı, ...

İstatistiğin ABC'si

İstatistik

Ümit Şenesen

İstatistik formüllerinin ezberlenmesinden çok kavramların anlaşılması amaçlanan bu kitapta; karmaşık gibi görünen sayı kümelerinin arkasında yatan gizli yapıların nasıl ortaya çıkarılacağı açıklanmaya çalışıldı. Verilen örnekler, araştırma soruları ya Türkiye’deki yaşamın içinden ya da bu ülkede ...

İstatistik

İstatistiksel Araştırma Yöntemleri

İlknur Esen Yıldırım

Kitap, uzun yıllar İktisadi-İdari Bilimler, İktisat, İşletme, Fen ve diğer fakültelerde, çeşitli bölümlerde Lisans ve Lisansüstü düzeyde “Araştırma Yöntemleri”, “İstatistiksel Karar Teknikleri”, “Kalitatif Araştırmalar” vb. dersleri anlatan yazarın ders notlarından, öğrencilerinin ve meslektaşlarının kendisine yönelttiği ...

İstatistiksel Araştırma Yöntemleri

İstatistiksel Kalite Kontrolü ve Toplam Kalite Yönetimi Araçları

Şevkinaz Gümüşoğlu

Günümüzde sürekli gelişen kalite anlayışı firmaların yoğun bir rekabet ortamı içinde çalışmalarını zorunlu kılmıştır. Pek çok firma müşterilerin beklentilerine uygun olarak tanımlanan mal ya da hizmetin satışını gerçekleştirmek için çaba göstermektedir. Bunun doğal bir sonucu ...

İstatistiksel Kalite Kontrolü ve Toplam Kalite Yönetimi Araçları

İstatistikte R İle Programlama

Necmi Gürsakal

Veri Biçimleri, Veri Girişi, Fonksiyon Döngü Koşul, Olasılık, Olasılık Dağılımları, Grafik Çizimi, İstatistiksel Çıkarımlar, Zaman Serileri, Diğer Paketlerle Uygulamalar

İstatistikte R İle Programlama

Kantitatif Karar Verme Teknikleri

Osman Halaç

Birinci cildin konuları yeniden incelemeyi zorunlu kıldı ve kitap öğretim tecrübelerime göre hazırlandı. Kitabın bazı bölümleri ilk baskıya göre anlatım açısından, konuların takdimi bakımından basitleştirildi ve bazı ilaveler yapıldı. Kitabın bu baskısında kaynak eserler belirtilerek ...

Kantitatif Karar Verme Teknikleri

Karar Teorisi

Zerrin Aladağ

Gittikçe karmaşıklaşan toplum yapısı ve teknolojik gelişmeler, siyasi, sosyal ve ekonomik krizler bireyleri zorluk düzeyi artan problemlere çözüm bulmak zorunda bırakmaktadır. Verilen kararın kalitesi, doğrudan etkilediği kitlenin (toplum, işletme, birey) yaşamsal değerlerine yansıdığı içindir ki, ...

Karar Teorisi

Karar Verme

Mustafa Aytaç, Necmi Gürsakal

1. Bölüm: Karar Vermeye Giriş- Erkan Işığıçok | 2. Bölüm: Belirsizlik Altında Karar Verme - Nuran Bayram | 3. Bölüm: Risk Altında Karar Verme - Ayşe Oğuzlar | 4. Bölüm: Bayesgil İstatistiksel Karar Kuramı - ...

Karar Verme

Lineer Cebir

Tuncay Can

Lineer (Doğrusal) Cebir, temel bilimler ve sosyal bilimlerde önemli olan, bir nevi matematiğin özünü oluşturan bir kavramı ifade eder. Kitabın, konu ile ilintili diğer kitaplara olan katkısı, ele alınan konuların analizinde nedensellik ilkesinin benimsenmesi olarak ...

Lineer Cebir

Makine Öğrenmesi

Necmi Gürsakal

R uygulamalı bu kitap, makine öğrenmesi ile ilgili genel kavramlar ve teknikler yanında çok sayıda uygulamaya yer veriyor. Makine öğrenmesini anlamada en önemli şey onun yazılım üretimine temelde yeni bir yaklaşım getirmesidir. Makine öğrenmesi, belirli ...

Makine Öğrenmesi

Matematiksel İstatistik

Irwin Miller, Marylees Miller

Bu kitap, istatistik düşüncede ve istatistik öğretiminde son yıllarda ortaya çıkan değişmeleri yansıtarak, yeni basımda yapılan değişiklikleri zenginleştirmektedir. İstatistik hesaplamaların yapılmasında bilgisayar kullanımına daha çok önem verilmiştir. Birçoğu bilgisayar kullanımı gerektiren çeşitli yeni alıştırmalar konmuştur. ...

Matematiksel İstatistik

Matlab ve İstatistiksel Veri Analizi

İpek Deveci Kocakoç

MATLAB, tüm bilim dallarındaki araştırmacı, akademisyen ve öğrencilere çalışmalarında daha etkin, verimli ve yaratıcı bir ortam sağlar. Dünyada kullanıcı sayısı milyonlara ulaşan MATLAB programının ülkemizde de yaygın kullanılır hale gelmesi bilimsel ilerlememiz açısından önemli ve ...

Matlab ve İstatistiksel Veri Analizi

Modern Sezgisel Teknikler ve Uygulamaları

Tunçhan Cura

Bu kitap, ekonomi ve mühendislik alanında çalışan araştırmacı ve öğrencileri hedeflemekte olup amacı, sezgisel tekniklerin yöneylem araştırması problemlerinde çözüm aracı olarak kullanılmasını göstermektedir. Bu kitapta, en güncel yaklaşımlar da dâhil olmak üzere altı farklı sezgisel ...

Modern Sezgisel Teknikler ve Uygulamaları

Project ile Proje Yönetimi ve Planlama

Cenk İltir

Project ile Proje Yönetimi ve Planlama kitabının amacı, önemli proje yönetim kavramları ve proje yönetimi metodolojisi ile ilgili bilgiler verilirken dünyanın en popüler proje yönetimi programı olan Project'in gücünü kullanarak proje planı oluşturma ve izleme ...

Project ile Proje Yönetimi ve Planlama

R İle Programlama

Mehmet Hakan Satman

R; bir istatistikçi, veri analisti, veri madencisi, her türden araştırmacı, iktisatçı veya sosyal bilimcinin alet çantasını oluşturur. Veri Analizi, büyük veri ve Yapay Zekâ gibi kavramların bolca kullanıldığı günümüzde, istatistiksel hesaplamayı pratikleştiren bir dilin popüler ...

R İle Programlama

Sağlık Yönetiminde Karar Verme I

Emrah Önder, Bahadır Fatih Yıldırım

Bu çalışma kapsamında karar verme sürecinde etkili olan birden fazla etken olduğunda, karar vericilerin etkin kararlar vermesine destek olacak Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ele alınmıştır. Tüm organizasyonlar gibi sağlık işletmeleri de karar süreçlerinin işletildiği ...

Sağlık Yönetiminde Karar Verme I

Sayısal Yöntemler

Hülya H. Tütek, Şevkinaz Gümüşoğlu

Geleceğin yönetici adaylarına daha etkin karar verme yeteneğini kazandırmak amacıyla bu kitapta yönetsel karar vermede kullanılan sayısal yöntemlerden bazıları ele alınmıştır. Temel matematik bilgisi, kitabın anlaşılması için yeterlidir. Genelde lisans eğitiminde kullanılmak amacıyla hazırlanmış olmakla ...

Sayısal Yöntemler

Sosyal Ağ Analizi

Necmi Gürsakal

İşte bu ve benzeri sorular bizim bilgisayar ağı, ulaşım ağı, sosyal ağ, protein ağı gibi çok sayıda yapay ve doğal ağa bağlı olarak yaşadığımızı açık bir şekilde ortaya koyuyor. Her geçen gün biraz daha ağlardan ...

Sosyal Ağ Analizi

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Şener Büyüköztürk

Bu kitabın temel amacı, istatistiğe yönellik olumlu tutumların geliştirilmesine katkı sağlamak; araştırmacıların sıklıkla kullandıkları istatistik tekniklerini ve araştırma desenlerini SPSS paket programı ile bütünleştirerek okuyucuya aktarmaktır. Bu konuda okuyuculardan alınan çok sayıda mesaj, belirtilen amacın ...

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri

Ali Sait Albayrak

Gerçekte herhangi bir olguyu etkileyen dinamikler çok karmaşıktır ve her alanda olayların akışını etkileyen faktörler çok sayıda (genellikle sonsuz sayıda) özellik tarafından belirlendiğinden çok boyutludur. Bu durum, olayların çok boyutlu olarak ele alınmasını, yani araştırmalarda ...

SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri

Tanımsal İstatistik Olasılık ve Olasılık Dağılımları

A. Neyran Orhunbilge

Yazarın 6 kitaptan oluşan istatistik serisinde, istatistiğe giriş özelliği taşıyan ve istatistik temel kavramlarının, olasılık ve olasılık dağılımlarının geniş bir kesime hitap eden ve sade bir dille ele alındığı bu kitap, ilk baskısının tükenmesi ve ...

Tanımsal İstatistik Olasılık ve Olasılık Dağılımları

Temel Ekonometri

Damodar N. Gujarati

Gujarati, kitabın ilk bölümünde klasik modelin varsayımlarının genişletilmesini ele alıyor ve ardından çoklu doğrusallık, küçük örneklem, değişen varyans, ardışık bağımlılık, geleneksel ve almaşık ekonometrik modellemeler konularını beş bölümde inceliyor. Daha sonra kitapta, gölge değişkenlerle regresyon, ...

Temel Ekonometri

Temel Matematik ve İşletme Uygulamaları

M. Erdal Balaban

İşletme problemlerinin çözümünde probleme ilişkin değişkenler seçilerek matematik modeller oluşturulur. Kurulan modelin çözümü ise matematik teknik ve kuralların doğru uygulanabilmesi ile mümkündür. Sonucu bulmanız yeterli olmayacaktır; aynı zamanda sonuçlar üzerinde düşünmeniz ve yorumlamanız daha sonra ...

Temel Matematik ve İşletme Uygulamaları

Temel Matematik ve İşletme Uygulamaları

M. Erdal Balaban

İşletmeciler için hazırlanmış bu kitapta, sistematik ve sayısal düşünme yeteneğinin geliştirilmesi, problem çözme alışkanlıklarının kazandırılması amaçlanmıştır. Bu nedenle her bölümde konuyla ilgili matematik teknikler ve kurallar verildikten sonra işletme uygulamalarına ve örneklere ağırlık verilmiştir. İşletme ...

Temel Matematik ve İşletme Uygulamaları

Temel Örnekleme Yöntemleri

Taro Yamane

Kitap üç kısım olarak hazırlanmıştır. Birinci kısım giriş konularını ve örnekleme teorisinin temel kavramlarını açıklamaktadır. Birinci kısım aynı zamanda beklenen değer, varyans ve tahmin gibi konulara da göz atmaktadır. İkinci kısım örnekleme teorisinin temel tekniklerini, ...

Temel Örnekleme Yöntemleri

Üretim Yönetimi

Bülent Kobu

Üretim, mal veya hizmet üreten bir işletmenin üç temel fonksiyonundan (üretim, finans, satış) biridir. Üretim yönetiminin amacı bir mamulü elde mevcut kaynakları en ekonomik şekilde kullanarak istenilen miktar, kalite ve zaman koşullarına uygun en düşük ...

Üretim Yönetimi

Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri

Ali Sait Albayrak

Gerçekte herhangi bir olguyu etkileyen dinamikler çok karmaşıktır ve her alanda olayların akışını etkileyen faktörler çok sayıda (genellikle sonsuz sayıda) özellik tarafından belirlendiğinden çok boyutludur. Bu durum, olayların çok boyutlu olarak ele alınmasını, yani araştırmalarda ...

Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri

Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler

C. Reha Alpar

Kitaptaki tüm konular en az bir örnekle somutlaştırılmıştır. Bu açıdan kitabın bir uygulama kitabı olduğunu söylemek de olasıdır. Verilen örneklerin bir bölümü o konu içerisinde daha önce anlatılmamış bilgileri içerdiğinden, ilgili örneklerin dikkatlice incelenmesinde yarar ...

Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler

Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş 1

C. Reha Alpar

Çok değişkenli istatisksel yöntemlerin hemen hemen tümünde değişkenlerin matrisler şeklinde düzenlenmiş özet bilgileri kullanılarak çözüme ulaşılmaktadır. Hem bu nedenle hem de bazı teorik bilgileri daha çabuk kavrayabilmek için her türden kullanıcının belli düzeyde matris bilgisine ...

Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş 1

Uygulamalı İstatistik I

Alaaddin Başar, Erkan Oktay

Kısa Teorik Bilgiler ve Çözülmüş Problemler

Uygulamalı İstatistik I

Uygulamalı İstatistik II

Alaaddin Başar, Erkan Oktay

Bu kitap, daha önceki ders notlarımıza Erkan Oktay tarafından yapılan ilaveler sonucu ortaya çıkmıştır. Kendisi teorik bilgileri takviye etmek yanında, incelenen tüm istatistik prosedürleri çok sayıda çözülmüş problemle pekiştirmiştir. Her bölüm başlıca iki kısımdan oluşmuştur. ...

Uygulamalı İstatistik II

Uygulamalı Veri Madenciliği

Umman Tuğba Şimşek Gürsoy

Veri madenciliği tekniği büyük veri yığınları arasından anlamlı, önceden bilinmeyen ve tahmin edilemeyen yapıların keşfedilmesi için son yıllarda yaygın olarak kullanılan ve popülerolan bir konudur. Okuyucular, Veri Madenciliği teknikleri ile ilgili teorik bilgiye ulaşabilecekleri yerli ...

Uygulamalı Veri Madenciliği

Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi

Umman Tuğba Şimşek Gürsoy

Barkod sistemlerindeki gelişmeler, yapılan alışverişler sırasında müşteri demografik verileri ve alışveriş verilerinin kolaylıkla elde edilmesine olanak tanımıştır. Veri tabanı sistemlerinin gelişmesi, hastanede veya bankada yapılan her işlemin kolayca saklanabilmesini sağlamıştır. Yapılan telefon görüşmeleri kaydedilerek müşterilerin ...

Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Zehra Alakoç Burma

Veri tabanı, bir kuruluşun uygulama programlarının kullandığı veriler bütünüdür. Banka, üniversite, okul, seyahat şirketi, hastane, devlet dairesi gibi bir kuruluşun çalışıp işleyebilmesi için gereken uygulama programlarının kullandığı operasyonel çok çeşitli verilerin toplamıdır. Kitapta, verilerin fiziksel ...

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları

Derviş Karaboğa

Bu kitap, yapay zekâ optimizasyon algoritmaları olarak adlandırılan tabu araştırma, yapay ısıl işlem, genetik, karınca koloni, yapay bağışıklık, diferansiyel gelişim, parçacık sürü optimizasyonu ve yapay arı koloni algoritmalarını kapsamaktadır. Tabu araştırma algoritması insanın zeki problem ...

Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları

Yönetimde İstatistik

Orhan İdil

Günümüzde işletme yönetiminin ne kadar güçleştiği herkes tarafından kabul edilmektedir. İşletmelerin büyümesi, iç ve dış rekabetin artması, çeşitli darboğazlar, enflasyon, ücret yükselmeleri ve diğer nedenler artık bir yöneticinin başında bulunduğu işletmeyi, eskiden olduğu gibi sırf ...

Yönetimde İstatistik

Yöneylem

Adil Oğuzhan

Dünyada globalleşme cereyanı tüm hızıyla toplumlar üzerindeki etkisini sürdürürken, sadece ekonomik alanda değil, sosyal alanda da önemli değişiklikler yaşanmaktadır. Bu bağlamda eğitim alanında da köklü değişiklikler görülmekte, özellikle yüksek öğretimde yeniden yapılanma bir zorunluluk haline ...

Yöneylem

Yöneylem Araştırması

Aydın Ulucan

Yöneylem Araştırması (İşletmecilik Uygulamalı / Bilgisayar Destekli Modelleme) kitabı, işletme faaliyetlerinin modellenmesinde kullanılan sayısal yaklaşımları uygulamalı olarak sunmaktadır. Kitap, İşletme, Endüstri Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Orman Endüstrisi Mühendisliği gibi pekçok bölümde okutulmaktadır. Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümünden ...

Yöneylem Araştırması

Yöneylem Araştırması 1

Fatma Lorcu

Bu kitap, çeşitli fakültelerin İşletme, İktisat ve Ekonometri bölümlerinde okutulan ve "Yöneylem Araştırması", "Sayısal Yöntemler", "Karar Verme Yöntemleri" vb. şekillerde isimlendirilen derslerde, lisans öğrencilerine katkıda bulunacak bir kaynak şeklinde düzenlenerek sizlere sunulmaya çalışılmıştır. Dört bölümden ...

Yöneylem Araştırması 1

Yöneylem Araştırması

Mehpare Timor

Karar Teorisi, Doğrusal Programlama, Doğrusal Programlama Probleminin Çözümünde Simpleks Yöntemi, Duyarlılık Analizi, Dual Problem, Doğrusal Programlama Uygulamaları, Transport, Aktarmalı Taşımacılık, Gezen Satıcıvve Atama Problemleri, Tamsayılı Programlama, Dal-Sınır Yöntemi, Karma Tamsayılı Programlama ve Sıfır-Bi Programlama, Çok ...

Yöneylem Araştırması

Yöneylem Araştırması

Hamdy A. Taha

Morse′un (1967) ifade ettiği gibi, modellerin öğretilmesiyle model kurmanın (modelleme) öğretilmesi aynı şey değildir. Yazar da altıncı baskının hazırlanmasında bu önemli ifadeyi dikkate almıştır. Yöneylem Araştırması (YA)′nda model kurulması konusunda özellikle çaba gösterilmiştir. Kitabın başından ...

Yöneylem Araştırması

Yöneylem Araştırması

Nazan Çağlar

Yöneylem Araştırmasına Giriş, Doğrusal Programlama Modelleri ve Grafik Çözüm Yöntemi, Doğrusal Programlama Modelleri, Simpleks Çözüm Yöntemi, Ulaştırma ve Atama Modelleri, Karar Teorisi, Karar Ağacı, Markov Analizi

Yöneylem Araştırması

Yöneylem Araştırması

Ahmet Öztürk

Kitapta, doğrusal programlama ve modelleri, şebeke analizi, envanter modelleri, oyun kuramı ve kuyruk veya bekleme hattı modelleri ele alınmıştır. Kitap, üniversitelerin ekonometri, işletme ve iktisat bölümlerinde okutulan yöneylem araştırması, doğrusal programlama, karar alma teknikleri ve ...

Yöneylem Araştırması

Yöneylem Araştırması I

Zerrin Aladağ

Yöneylem Araştırması her ne kadar bir ders olarak lisans programlarında yer almış olsa da; esasen, tam olarak gerçek yaşamı yansıtan bir bakış açısıdır. Gerçek yaşamımızda temel aktivitelerimizden olan; karar verme süreci yöneylem araştırması disiplini ile ...

Yöneylem Araştırması I

Yöneylem Araştırması II

Zerrin Aladağ

Yöneylem Araştırması-II, Yöneylem Araştırması-I’in devamı olarak tasarlandığı için; Bölüm 9 ile başlamaktadır. Söz konusu bölüm Şebeke Modelleri’ne aittir. Şebeke modelleri; deterministik, doğrusal özellik taşıyan sorunları ele almaktadır ve bazıları 0-1 tamsayılı çözüm, bazıları da tamsayılı ...

Yöneylem Araştırması II

Yöneylem Araştırması Nicel Karar Teknikleri

Şule Özkan

Bu kitap, işletme ve iktisat lisans öğrencilerinin Yöneylem Araştırması ya da ülkemizde sıkça rastlanan adı ile Nicel Çözümleme Teknikleri derslerine yardımcı olmak amacı ile hazırlanmıştır. Konu seçiminde, lisans öğrencilerinin temel olarak bilmeleri gerektiğine inanılan konuların ...

Yöneylem Araştırması Nicel Karar Teknikleri

Yöneylem Araştırması ve WinQSB Uygulamaları

İsmail Erdem

Bu kitap, Prof. Dr. İsmail Erdem'in uzun meslek yaşamı içinde North Carolina Central University (ABD), Orta Doğu teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Başkent Üniversitesinde: Operations Research, Yöneylem Araştırması, Sayısal Yöntemler, Yönetim Bilimi, Doğrusal programlama gibi kapsamı ...

Yöneylem Araştırması ve WinQSB Uygulamaları

Yöneylem Araştırması

Tuncay Can

Konveks Kümeler ve Hiperdüzlemsel Eşitsizliklerin Geometrisi Doğrusal Programlama Transport ve Atama Markov Analizi Oyun Teorisi

Yöneylem Araştırması

Yöneylem Araştırmasına Giriş

Ahmet Öztürk

Kitabın amacı, yarınlarda her biri bir yöetici adayı olacak öğrencilere ve iş yöneticilerine, yöneylem araştırmasının ilkelerini, bazı tekniklerini açıklamak ve bu tekniklerden onların günlük çalışmalarında nasıl yararlanabileceklerini ortaya koymaktır. Konu Başlıkları: Yöneylem Araştırmasına Giriş, Doğrusal ...

Yöneylem Araştırmasına Giriş

Yöneylem Araştırmasında Yararlanılan Karar Yöntemleri

Alptekin Esin

Kitap, iktisat ve işletme alanında geniş ölçüde yararlanılan eniyileme yöntemlerinden belli başlılarını kısa bir zamanda onları kullanabilecek düzeyde öğrretmeyi amaçlamaktadır. Ele alınan yöntemlerin, hiçbir kanıtlamaya yer verilmeden, bol sayıda çözülmüş örnekler yardımıyla açıklanmasına özen gösterilmiştir.

Yöneylem Araştırmasında Yararlanılan Karar Yöntemleri